Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2066 af 10247
Afsender Dato Modtager
Frederik Schmidt [+]

Afsendersted

Rom

24.12.1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af bogen, hvori Schmidts dagbog blev trykt, Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit.

Frederik Schmidt [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[...]

Da jeg var blevet færdig med Prækenen gik jeg Kl. 7 til Knudsen, spiste et Par Retter og drak et Par Glas Aleatico med Knudsen, Keiser og Engelskmanden som er Knudsens Reisefælle, kjørte i Vogn med dem til Torvaldsen, hvor vi skildtes ad og Aftenen gik saare fornøjelig hen ved Julegrøden, hvortil T[orvaldsen] selv, antrukket i Skoe og Silkestrømper og med Ordenen paa Brystet, havde hentet MeIken, og under Sang og Klang til Midienat. Kejser kom en halv Times Tid før vi gik. Jeg tog mig en Tour omkring i Gaderne, sov lidt paa Sofaen og blev vakt af, Ingeman Kl. 2 om Natten den

25. December 1818

for at gaae til M[aria] Maggiore, mødte undervejs E[strup] med Frøkener Bügel, blev i Følge med dem til Kirken, skildtes der fra dem i Kirken og fandt Belysningen der det beste. Sangen var svag og almindelig og da jeg træt af Nattevaagen og Vanken omkring blandt Folkestimlen, satte mig paa en Bænk faldt jeg i Slummer, hvoraf jeg først vognede da Processionen med Barnet der er en maadelig Figur siddende paa en Slags Glasvase, der skal representere en Vugge og er et flaut Gøglerie, foregik. Siden læstes Messe. Det gryede alt af Dagen da jeg kom tilbage og jeg sov til Kl. 9, læste siden paa min Præken, klædte mig paa og gik til Torvaldsen Kl. 11½. Han havde af store Folianter dannet en Slags Pulp et paa et Bord og bedækket dem med et hvidt Klæde. Kl. 12 kom Bügels og Knudsen og samtlige Danske. Jeg slap taalelig got fra Prækenen, skjøndt jeg ej havde havt den fornødne Tid til at memorere den og det var lidt dunkelt i Værelset, og fandt min Møje rigelig belønnet ved min lille Menigheds vaade øjne og hjertelige Taksigelser.

[...]

Generel kommentar

Dette er et uddrag af Schmidts dagbog, der er trykt i Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit. Schmidt beskriver juleaften og juledag i Rom 24.12.1818 og 25.12.1818 hos Thorvaldsen.
Den gudstjeneste, der blev afholdt hos Thorvaldsen, beskrives som “vistnok den første protestantiske kirkehandling i Rom”, jf. Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit., vol. 3, p. 219.

Andre referencer

  • Ole Jacobsen og Johanne Brandt-Nielsen (ed.): Provst Frederik Schmidts dagbøger, vol. 1-2, København 1966-69, vol. 2, p. 442-443.

Emneord
Jul · Selskabsliv i Italien · Thorvaldsen og kristendommen · Thorvaldsens bogsamling
Personer
Alexander Baillie · Catharina Maria Bügel · H.F.J. Estrup · B.S. Ingemann · Jens Jacob Keyser · Jørgen Knudtzon · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 02.11.2017 Print