Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9292 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen [+]

Afsendersted

København

17.4.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Thorvaldsen.

I Fredags blev der overrakt Thorvaldsen en Adresse, underskreven af over 259 Studerende ved Kjøbenhavns Universitet, hvori disse for Konstneren udtalte deres Glæde over at vide, at han havde besluttet for Frue Kirke at udføre en Billedstøtte af Luther, „der betegner et Hovedpunct i Kirkens og derved tillige i hele Culturudviklingens Historie” ‒ samt det Ønske „at hans Nærværelse i Fædrelandet maatte være ham en Anledning til Fuldførelsen af et Værk, der ved den store Konstners skabende Genius vilde fremstille Reformatoren i hans fulde Kraft og Sandhed”. Særdeles velvillig modtog Konstneren Udtalelsen af dette blandt de Studerende nærede Ønske, og yttrede, at det vilde være ham kjært og magtpaaliggende, nu at udføre den af ham tidligere fattede Beslutning. (Fdl.)

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Dagen, 41. Aarg. No. 104.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Dagen 17.4.
Emneord
Thorvaldsen og kristendommen
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 12.03.2015 Print