The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9292 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

17.4.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

‒ Thorvaldsen.

I Fredags blev der overrakt Thorvaldsen en Adresse, underskreven af over 259 Studerende ved Kjøbenhavns Universitet, hvori disse for Konstneren udtalte deres Glæde over at vide, at han havde besluttet for Frue Kirke at udføre en Billedstøtte af Luther, „der betegner et Hovedpunct i Kirkens og derved tillige i hele Culturudviklingens Historie” ‒ samt det Ønske „at hans Nærværelse i Fædrelandet maatte være ham en Anledning til Fuldførelsen af et Værk, der ved den store Konstners skabende Genius vilde fremstille Reformatoren i hans fulde Kraft og Sandhed”. Særdeles velvillig modtog Konstneren Udtalelsen af dette blandt de Studerende nærede Ønske, og yttrede, at det vilde være ham kjært og magtpaaliggende, nu at udføre den af ham tidligere fattede Beslutning. (Fdl.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, 41. Aarg. No. 104.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Dagen 17.4.
Subjects
Thorvaldsen and Christianity
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 12.03.2015 Print