eller nulstil
eller vælg bogstav: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
Takkebreve fra Thorvaldsen

9 dokumenter

Thorvaldsens assistenter

244 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens rejser i Italien

51 dokumenter

Takkebreve til Thorvaldsen

2 dokumenter

Thorvaldsens beskedenhed

52 dokumenter

Thorvaldsens relieffer i Palazzo Giraud-Torlonia

1 dokument + 1 referenceartikel

Taler til Thorvaldsen

9 dokumenter

Thorvaldsens bisættelse

27 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens restaurering af Ægineterne

32 dokumenter + 1 referenceartikel

Tegning efter kunstværker

18 dokumenter

Thorvaldsens bofæller i Casa Buti

32 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens ringe skrivelyst

74 dokumenter

Tegning efter levende model

4 dokumenter

Thorvaldsens bogsamling

132 dokumenter

Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.

46 dokumenter + 1 referenceartikel

Tegning udført af Thorvaldsen udbedes

14 dokumenter

Thorvaldsens bopæle

105 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens samarbejde med arkitekter

19 dokumenter

Tegninger foræret til familien Schubart

6 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens brevskrivningsproces

17 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens samlinger, udlån af værker

6 dokumenter

Tegninger, allegorier

17 dokumenter

Thorvaldsens børn

54 dokumenter

Thorvaldsens segl

1 referenceartikel

Tegninger, antik mytologi

10 dokumenter

Thorvaldsens børnebørn

7 dokumenter

Thorvaldsens stambog

80 dokumenter + 1 referenceartikel

Tegninger, kristen mytologi

10 dokumenter

Thorvaldsens dagbog 1797

2 dokumenter

Thorvaldsens sygdom 1803-04

30 dokumenter + 1 referenceartikel

Tegninger, malerisk gennemførte

8 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens dannelse

10 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens sygdom 1811

13 dokumenter

Tegninger, nordisk mytologi

1 dokument + 1 referenceartikel

Thorvaldsens død

100 dokumenter + 4 referenceartikler

Thorvaldsens sygdom 1818

10 dokumenter

Tegninger, skitser til ikke-udførte værker

9 dokumenter

Thorvaldsens død, om årsagen til

17 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens tale- og skriftsprog

44 dokumenter + 1 referenceartikel

Tegninger, skitser til udførte værker

12 dokumenter

Thorvaldsens dødsbo

20 dokumenter

Thorvaldsens tegningsamling

9 dokumenter

Thetis

24 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens efterkommere

5 dokumenter

Thorvaldsens testamenter

82 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsen og baltertyskere

12 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens flid

37 dokumenter

Thorvaldsens udnævnelse til æresborger i København

10 dokumenter

Thorvaldsen og Canova

96 dokumenter

Thorvaldsens forlovelse med Frances Mackenzie

5 dokumenter

Thorvaldsens udnævnelser

175 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen og dansen

9 dokumenter

Thorvaldsens forsinkede hyldning af Christian 8.

6 dokumenter

Thorvaldsens vasesamling

5 dokumenter

Thorvaldsen og den danske kongemagt

128 dokumenter + 3 referenceartikler

Thorvaldsens forældre

45 dokumenter

Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus

15 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen og forfattere

66 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens fritagelse for rang- og ordensskat

4 dokumenter

Thorvaldsens værker, afbestilling af

10 dokumenter

Thorvaldsen og Island

52 dokumenter

Thorvaldsens fædrelandskærlighed

28 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, bestilleres modtagelse af

19 dokumenter

Thorvaldsen og kristendommen

48 dokumenter

Thorvaldsens fødselsdag 19.11.

37 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, bestilling af

105 dokumenter

Thorvaldsen og kødets lyster

17 dokumenter

Thorvaldsens før-museum på Charlottenborg 1829

1 dokument + 2 referenceartikler

Thorvaldsens værker, betaling for

88 dokumenter

Thorvaldsen og musikken

56 dokumenter

Thorvaldsens før-museum på Charlottenborg 1833

4 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsens værker, betaling i rater

63 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen og politik

5 dokumenter

Thorvaldsens før-museum på Christiansborg Slot 1835

7 dokumenter

Thorvaldsens værker, forlæg

21 dokumenter

Thorvaldsen og Rafael

28 dokumenter

Thorvaldsens gårdhave i Rom

19 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, fragt af

166 dokumenter

Thorvaldsen og teatret

48 dokumenter

Thorvaldsens gemmesamling

9 dokumenter

Thorvaldsens værker, idéudvikling af

51 dokumenter

Thorvaldsen om sin kunst

26 dokumenter

Thorvaldsens grafiksamling

23 dokumenter

Thorvaldsens værker, kontrakter

35 dokumenter

Thorvaldsen som antik-kender

54 dokumenter

Thorvaldsens hår

12 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, kopier efter antikken

25 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen som dansk nationalsymbol

71 dokumenter

Thorvaldsens helbred

83 dokumenter

Thorvaldsens værker, kravspecifikationer

39 dokumenter

Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles

69 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens hjemkomst 1838

76 dokumenter

Thorvaldsens værker, overdragelsesbreve

3 dokumenter

Thorvaldsen som frimurer

2 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens hjælpsomhed

128 dokumenter

Thorvaldsens værker, priser

81 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen som gudfar og fadder

17 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens humor

26 dokumenter

Thorvaldsens værker, prisfastsættelse

18 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsen som italiensk

2 dokumenter

Thorvaldsens hunde

20 dokumenter

Thorvaldsens værker, rykkere for

94 dokumenter

Thorvaldsen som Jupiter

9 dokumenter

Thorvaldsens husholdning

49 dokumenter

Thorvaldsens værker, salg ved andre

10 dokumenter

Thorvaldsen som kunstkender

39 dokumenter

Thorvaldsens jødiske venner og bekendte

18 dokumenter

Thorvaldsens værker, salg ved Gotskalk Thorvaldsen

6 dokumenter

Thorvaldsen som kunstsamler

69 dokumenter

Thorvaldsens kvinder

103 dokumenter

Thorvaldsens værker, svar på rykkere

18 dokumenter

Thorvaldsen som marmorhugger

14 dokumenter

Thorvaldsens levnedsløb, samtidig beskrivelse

42 dokumenter

Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum

135 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere

122 dokumenter

Thorvaldsens malerisamling

124 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsens værker, udført af andre

48 dokumenter

Thorvaldsen som normbryder og rollemodel

7 dokumenter

Thorvaldsens malerisamling, kopier og replikker

8 dokumenter

Thorvaldsens værker, udført i terrakotta

9 dokumenter

Thorvaldsen som portrætkunstner

36 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsens Museum på Marmorkirkens grund, forslag til

12 dokumenter + 3 referenceartikler

Thorvaldsens værksted, indkøb af materialer

43 dokumenter

Thorvaldsen som restaurator

9 dokumenter

Thorvaldsens Museum, oprettelsen af

393 dokumenter

Thorvaldsens værksted, indkøb af redskaber

47 dokumenter

Thorvaldsen som Thor

56 dokumenter

Thorvaldsens møntsamling

59 dokumenter

Thorvaldsens værksteder

159 dokumenter + 2 referenceartikler

Thorvaldsen som tysk

14 dokumenter

Thorvaldsens noder

2 dokumenter

Thorvaldsens værksteder, besøg i

82 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen som underviser

19 dokumenter

Thorvaldsens obduktion

8 dokumenter

Thorvaldsens værkstedspraksis

174 dokumenter + 1 referenceartikel

Thorvaldsen-medaljen

3 dokumenter

Thorvaldsens ophold i München 1830

29 dokumenter

Thorvaldsens ægyptiske samling

8 dokumenter

Thorvaldsen-udsmykninger i det offentlige rum

Thorvaldsens ophold i Rom 1841-42

23 dokumenter

Thorvaldsens økonomi

124 dokumenter

Thorvaldsen-udsmykninger i private boliger

1 dokument

Thorvaldsens påståede enfoldighed

4 dokumenter

Transport af Thorvaldsens kunst fra København til Rom 1842

8 dokumenter

Thorvaldsens afstøbningssamling

9 dokumenter

Thorvaldsens påståede nærighed

9 dokumenter