Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9571 af 10247
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen
F.J. Hansen
J.P.E. Hartmann
C.E.F. Weyse
[+]

Afsendersted

København

4.4.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kirke-Koncerten

SKJÆRTORSDAG

1844.

Alle Orgelpartierne, med Undtagelse af Nr. 4 i anden Afdeling, udføres af Concertgiveren, Instrumentalmusiken af Medlemmer af det kongelige Kapel, Vocalnumrene af Dilettanter.

–––––––––

KJØBENHAVN.
Trykt hos A. Michaelsen, Stormgade 186.

–––––––––

Første Afdeling.

1. Introduction og Fuga, af Sebastian Bach.

2. “Am Grabe der Frommen”, fiirstemmig Sang for Mandsstemmer, af P. Jensen.

“Wer mit Lust und Eifer strebte,
Nützlich seiner Welt zu seyn,
Wer nicht bloss für sich nur lebte,
Menschen suchte zu erfreu’n:
Dess Gedähitniss bleib’ und daure,
Seine Nachwelt klag’ und traure;
Wo sein Grab ist, weine dann,
Wer, was gut ist, schätzen kann!

Unvergesslich sey sein Name!
Nur die Sünder treffe Schmach!
Jeder folg’ ihm, jeder ahme
Seiner Tugend Thaten nach.
Sanft und heiter strahl er immer,
Wie der Abendröthe Schimmer,
Sanft und lieblich Gottes Welt,
Eh’ es Nacht wird, noch erhellt!

Denn, so kehren seine Thaten
Segnend in die Welt zurück;
Bleiben immer reiche Saaten
Für der Nachwelt Heil und Glück.
Gott, der Richter aller Welten,
Wird sie öffentlich vergelten;
Jede bringt er einst ans Licht,
Bloss der Fehler denkt er nicht.”

3. Festpræludium over Choralen: “Af Høiheden oprunden er”, af Rink.

4. Adagio religioso, Quintet for Strengeinstrumenter, af Onslow.

5. “Thorvaldsen”, Texten af H.C. Andersen, Musiken af Hartmann.

“Træd hen til Kisten her! kom, fattig Mand,
I din Kreds fødtes han, og Du tør sige:
Han blev en Stolthed for vort Folk og Land,
En Glands han kasted’ over Danmarks Rige!
Ja, her var Rigdom, Adel, Alt fra Gud,
I Snillet hos ham Gud sig for os viste;
Hans Død vil lyde vidt i Verden ud,
Man priser den, der dog faaer see hans Kiste!
      Sin Sendelse paa Jorden har han endt —
      Vi har ham seet og kjendt!

Hans Liv var lykkeligt, hans Død var smuk,
Han virked’ stort og herligt uden Lige!
I Folkets Kreds og uden Smertens Suk
Saa sjælesund han svang sig til Guds Rige.
Vi rysted’ staae, et Blink fra Gud det var!
Fra fattigt Huus det gik ud over Jorden,
Et Blink, der glemmes ei! See Stenen har
Et Præg deraf, et Storheds Præg for Norden!
      Opløs dig Sorg i Sang ved Kistens Fjel!
      I Jesu Navn, sov vel!”


Anden Afdeling.

1. Symphoni for Orgel og Basuner, af P. Jensen.

2. Cantate af Weyse, med ny Text af F.J. Hansen. (Chor og Quartet.)

“Stor er Herren i det Høie!
Sole straaled’ fra hans Øie
Gjennem Firmamentets Rum;
Over Himlens Ager saaede
Han alvældig i sin Naade
Mælkeveies Stjerne-Sum.

De rislende Væld i Dale
Om hans Magt og Mildhed tale;
Blomsten dufter til hans Priis;
Det suser i Lundens Kroner
Om den Evige, som throner
Over Glædens Paradiis.”

3. Adagio cantabile, Quintet for Blæseinstrumenter, af Reicha.

4. Sørgemusik ved Thorvaldsens Bisættelse i Frue Kirke, for Orgel og Basuner, comp. og udføres af Hartmann.

5. “Farvel til Thorvaldsen,” til Melodie af Weyse.

“Farvel! Farvel! Du Kunstens Mester,
Saa blev Dit Dagværk nu fuldbragt!
At Thorvalds Søn de sidste Rester
Med Taarer blev til Graven bragt.
Brat blev den udslukt, Kunstnerkjærten,
I Kunstens egen Helligdom, —
Et Suk var Dig Langfredagssmerten,
Da Døden vendte Faklen om.
Kort Mørket skal paa Graven ruge,
Bag Mulmet straaler Lyset klart —
Farvel! Farvel! Din stille Uge
En Paaskemorgen følger snart.


Farvel! Farvel! gaaer over Vangen,
Vor Velkomstjubel toned fra,
Og Folket følger Dig paa Gangen,
Din korte Gang til Golgatha!
Ei Tornekronen bær Din Pande,
Blødt Lauren snoer derom en Krands,
Der spreder rundt om Nordens Lande
En Glorie af Helgenglands.
Apostelskaren mod Dig drager
Og nævner, Thorvalds Søn! Dit Navn —
Farvel! Farvel! See, Christus tager
Nu Kunstens Mester i sin Favn!”

Generel kommentar

Dette dokument er et trykt program med sange, som blev sunget til kirkekoncerten på skærtorsdag 4.4.1844.

Arkivplacering
M16,33 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844)
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsens død
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 19.05.2014 Print