No. 1550 af 10318
Afsender Dato Modtager
Heinrich Steffens [+]

Afsendersted

Breslau

Afsenderinfo

På brevet ses spor efter rødt laksegl, men intet motiv.

6.7.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Hrn Ritter Thorvaldsen / Wohlgeb. / in Rom

Resumé

Steffens minder Thorvaldsen om deres fælles ungdomsoplevelser i teaterforeningen, Borups Selskab. Han anbefaler to tyske professorer til Thorvaldsens bekendtskab, idet han samtidig roser Thorvaldsens kunst.

Se original

Breslau d. 6 Julii 1816.

Kiære Thorvaldsen! erindrer De Dem et ungt Menneske, en Student, som, nu omtrent for 24 Aar siden, i Kiøbenhavn var saa lykkelig at nyde Deres Omgang ? Det var i Borups Selskab, hvor vi noglegange spillede sammen. – Steffens heder jeg – skulde De gandske have glemt dette Navn ? Jeg tør være stolt af, at jeg dengang alt ahnede det Overordentlige, som vi torde vente af Dem. – Skulde ikke enkelte Tydske, ogsaa mine egne Landsmænd, fornemmelig mine dyrebare Venner, den altfor tidlig døde Bartholin, og Oehlenschlæger undertiden have fornyet Erindringen om mig ? I denne Forudsætning vover jeg at anbefale Dem to tydske Lærde, begge berømte i deres Fag, Regieringsraaden og Prof. v. Raumer og Prof. v.d. Hagen. De ønsker at giøre en Kunstners Bekiendtskab, som ikke blot er en Ære for sit Fødeland, men ogsaa en Ziir for sin heele Tidsalder. Efterverdnen vilde maaskee tvivle paa, at vor Tid var i Stand til at naae Kunstens høyeste Sands, dersom ikke den Mand, som vi ere stolte af, at kalde vor Landsmand, ved udødelige Værker havde beviist det.

Deres
Steffens.

Arkivplacering
m4 1816, nr. 26
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 301-302.
Andre referencer

  • Delvist citeret hos Else Kai Sass: Thorvaldsens portrætbuster, vol. II, København 1963-65, p. 334-335.
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsen og teatret · Ungdomsvenner
Personer
Caspar Bartholin · Borups Selskab · Adam Oehlenschläger
Sidst opdateret 10.05.2011 Print