No. 1551 af 10318
Afsender Dato Modtager
Angelo Testa [+]

Afsendersted

Rom

15.7.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Testa kvitterer tre gange for i alt 23 scudi som betaling for et stik udført efter et Thorvaldsenrelief, formentlig Amor med en svane og drenge, der plukker frugt, Sommeren, A411. På bagsiden en kort liste med navne, formentlig på britiske interessenter ift. Thorvaldsens værker.

Se original

Io sotto ho ricevuto in conto di un rame da me s’incide esprimente tre putti in bassorilievo p ordine, e conto del Sig Cavaliere Thorvals la somma di scudi quindici Roma questo di 15 Luglio 1816

Angelo Testa

E piu ho ricevuto scudi cinque in conto come sopra questo di 27 do

Angelo Testa

E piu ho ricevuto come sopra in conto Roma questa di venti Agosto 1816 dico scudi tre

Angelo Testa


[På bagsiden af kvitteringen med en anden hånd]
Sir John Hay Bart
Sir Wm Forbes &Co
Edinburgh

Mess Herries Farquhar &Co
Bankers St James’ Street
London

Generel kommentar

Se også kvittering af 15.10.1816, hvor Testa tilsvarende kvitterer for at have modtaget betaling fra Thorvaldsen for et stik efter et Thorvaldsenrelief.


Adresserne på brevets bagside er ikke udskrifter tiltænkt et brev. Der må i stedet være tale om notater skrevet ned af en ikke med sikkerhed identificeret person, dog formentlig den omtalte John Hay, jf. kommentaren til denne ovenfor. De omtalte skotter var i Rom i 1816 og har formentlig været interesserede i at besøge Thorvaldsens værksted og evt. erhverve værker, jf. den noterede bankforbindelse. Hay blev øjensynligt gode venner med Thorvaldsen, jf. dennes biografi, men der er p.t. intet, der tyder på, at familien Forbes eller Hay købte værker af Thorvaldsen.

Arkivplacering
gmIV, nr. 9
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Regninger til Thorvaldsen · Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker · Thorvaldsens grafiksamling
Personer
John Hay
Værker
Sidst opdateret 11.11.2015 Print