15.7.1816

Afsender

Angelo Testa

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Testa kvitterer tre gange for i alt 23 scudi som betaling for et stik udført efter et Thorvaldsenrelief, formentlig Amor med en svane og drenge, der plukker frugt, Sommeren, A411. På bagsiden en kort liste med navne, formentlig på britiske interessenter ift. Thorvaldsens værker.

Dokument

Io sotto ho ricevuto in conto di un rame da me s’incide esprimente tre putti in bassorilievoI p ordine, e conto del Sig Cavaliere ThorvalsII la somma di scudiIII quindici Roma questo di 15 Luglio 1816

Angelo Testa

E piu ho ricevuto scudi cinque in conto come sopra questo di 27 do

Angelo Testa

E piu ho ricevuto come sopra in conto Roma questa di venti Agosto 1816 dico scudi tre

Angelo Testa


[På bagsiden af kvitteringen med en anden håndIV]
Sir John Hay BartV
Sir Wm Forbes &CoVI
Edinburgh

MessVII Herries Farquhar &CoVIII
Bankers St James’ Street
London

Generel kommentar

Se også kvittering af 15.10.1816, hvor Testa tilsvarende kvitterer for at have modtaget betaling fra Thorvaldsen for et stik efter et Thorvaldsenrelief.


Adresserne på brevets bagside er ikke udskrifter tiltænkt et brev. Der må i stedet være tale om notater skrevet ned af en ikke med sikkerhed identificeret person, dog formentlig den omtalte John Hay, jf. kommentaren til denne ovenfor. De omtalte skotter var i Rom i 1816 og har formentlig været interesserede i at besøge Thorvaldsens værksted og evt. erhverve værker, jf. den noterede bankforbindelse. Hay blev øjensynligt gode venner med Thorvaldsen, jf. dennes biografi, men der er p.t. intet, der tyder på, at familien Forbes eller Hay købte værker af Thorvaldsen.

Arkivplacering

gmIV, nr. 9

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

E32o Amor med en svane og drenge, der plukker frugt, Sommeren, 1826, inv.nr. E32o

Kommentarer

 1. Der findes to prøvetryk af Angelo Testa i Thorvaldsens grafiksamling, der begge viser tre putti, jf. E32o og E32p. Begge er gengivelser af Thorvaldsens basrelieffer, hhv. Amor med en svane og drenge, der plukker frugt, Sommeren, A411, og Amor og Bacchus, Høsten, A413.
  Eftersom der findes en anden kvittering af 15.10.1816 fra samme Testa, der omtaler et stik med den unge Bacchus, er der her formentlig tale om Amor med en svane og drenge, der plukker frugt, Sommeren, E32o.
  Der er i begge tilfælde øjensynligt tale om, tidlige, forarbejder til den serie af raderinger og kobberstik efter Thorvaldsens værker, der udkom i Rom i 1826, jf. Collezione di alcune statue e di alcuni basso-rilievi del signor cavaliere Alberto Thorwaldsen con una breve illustrazione del signor Angelo Carnevalini, se Testas bidrag til disse i Kataloget.

 2. Dvs. Thorvaldsen. Hans fremmedklingende navn blev ofte stavet fantasifuldt, jf. referenceartiklen Alberto eller Bertel?.

 3. Dvs. den romerske møntenhed scudi, jf. referenceartiklen Møntenheder.

 4. Muligvis er adresserne skrevet af John Hay selv, jf. hans breve til Thorvaldsen.

 5. Dvs. den skotske politiker John Hay, der var i Rom dette år.

 6. Dvs. den skotske rig- og bankmand William Forbes af Monymusk, 6th baronet (1739-1806) med familie – bl.a. ovennævnte John Hays søster, Mary Hays (1792-1877), forlovede George Forbes (1790 – 1857).

 7. Dvs. messieurs, De herrer.

 8. Dvs. Robert Herries (ca.1731–1815) og Thomas Farquhar (17?? -18??), der drev bankvirksomheden Herries, Farquhar & Co. på St. James Street nr. 16, jf. A short account of St. James’s Street Branch, Lloyds Bank, London [u.å.], p. 5, samt John Booker, ‘Herries, Sir Robert (c.1731–1815)’, in Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004; online edn, Jan 2008.
  Eftersom Herries var død i 1815, er den mest sandsynlige årsag til, at bankens navn er nedskrevet her, at firmaet var Forbes’ og/eller Hays bankforbindelse i London.

Sidst opdateret 11.11.2015