Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8011 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jørgen Peter Frederik Wulff [+]

Afsendersted

København

7.2.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Til

THORVALDSEN

Den 7de Februar 1839.

Mel. Vi Sømænd gjør ei mange Ord, etc.

Paa Dannerdrottens høie Fest,
blandt Danmarks brave Sønner,
vi hædre vil endnu en Giest,
hvis Adkomst Hver paaskiønner;
thi han er yndet, Danmark rundt,
af Kongen som af Folket.
Hvo kiender ei hans Konstner-Dont?
den er saa ofte tolket.

Den over Universet naaer,
vi den ei her udmaler;
Johannes Gruppen opreist staaer,
den frit til Alle taler;
dens Stemme lyder kraftfuld, stærk,
den lød ei blot i Ørken.
I Verden adspredt, mangt et Værk
forkynder Mester-Styrken.

Skiøndt Stenen blev, ved Meislens Kraft,
et Underværk fra Haanden,
har det et større Udspring havt:
Urkilden, det var Aanden;
den Aand, som lyser af Dit Blik,
som om Din Isse svæver,
som Du i Musetemplet fik,
til ypperst Rang Dig hæver.

Sand Storhed, det er Aandens Navn,
Begeistring om den freder;
Usynlige, i Skiønheds Favn,
Dig Gratierne leder;
O gid de end i mange Aar
I Dit Paulun maae bygge!
Du, som i Mandoms Kraften staaer,
vort Danmarks Pryd og Smykke!

P.F. Wulff.

Generel kommentar

Denne sang er trykt på et ark og dateret 7.2.1839.

Arkivplacering
M18,35 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839)
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 03.01.2019 Print