No. 2573 af 10318
Afsender Dato Modtager
N.T. Bruun [+]

Afsendersted

København

28.6.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Sang til Thorvaldsen i anledning af hans forestående afrejse fra København.

Se original

Sang til
Etatsraad og Ridder
 
Thorvaldsen
 
den 28de Juni 1820.
 
Af
  N.T. Bruun.
 
Kjøbenhavn
Trykt hos Andreas Seidelin
Hof- og Universitetsbogtrykker


Melodie: Vil Du være stærk og fri

Store, sieldne Thorvaldsen,
Fædrelandets Hæder!
Tak, at Du vil dele, Ven,
Broderskabets Glæder!
Som et hædret, elsket Led
af vor Troskabs-Kiæde,
fryd det hele Samfund, ved
her at tage Sæde!

Agtelse og Kierlighed
skal vor Broder følge,
medens om hans Kunstnerfied
Ærens Krandse bølge.
Op af Heclas Snee og Iis
skiød en herlig Stamme,
og udbredte til sin Priis
Kunstens Himmelstamme.

Smiger kiender ei vor Barm;
Sandheds Stemme tone!
Danmark rækker modervarm
Dig sin Borgerkrone!
Laurbærløv paa fremmed Kyst
selv i den Du binde;
men i sønligt nordiskt Bryst
præg vort Danmarks Minde!

Kunstner! Broder! Ven! Farvel!
Dig Din Muse vinker.
Paa den store Kunstners Held
Danske Brødre klinker!
Rygtet om hans Daad, hans Værd
vil til Norden svæve;
og Europas Ekko er:
Thorvaldsen! han leve!!!

Generel kommentar

Denne sang udkom i et trykt hæfte. Den blev sunget 28.6.1820 ved festen til Thorvaldsens ære på Den kongelige Skydebane i København i anledning af billedhuggerens nærtforestående afrejse til Italien, 11.8.1820.

Arkivplacering
M18,8 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1820)
Thiele
Begivenheden omtalt hos Thiele III, p. 69.
Emneord
Broderskabsidealer · Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Nordisk mytologi · Rejsen til Rom, august-december 1820 · Thorvaldsen og Island · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol
Sidst opdateret 21.09.2018 Print