The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2563 of 10246
Sender Date Recipient
N.T. Bruun [+]

Sender’s Location

København

28.6.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Song to Thorvaldsen on the occasion of his approaching departure from Copenhagen.

See Original

Sang til
Etatsraad og Ridder
 
Thorvaldsen
 
den 28de Juni 1820.
 
Af
  N.T. Bruun.
 
Kjøbenhavn
Trykt hos Andreas Seidelin
Hof- og Universitetsbogtrykker


Melodie: Vil Du være stærk og fri

Store, sieldne Thorvaldsen,
Fædrelandets Hæder!
Tak, at Du vil dele, Ven,
Broderskabets Glæder!
Som et hædret, elsket Led
af vor Troskabs-Kiæde,
fryd det hele Samfund, ved
her at tage Sæde!

Agtelse og Kierlighed
skal vor Broder følge,
medens om hans Kunstnerfied
Ærens Krandse bølge.
Op af Heclas Snee og Iis
skiød en herlig Stamme,
og udbredte til sin Priis
Kunstens Himmelstamme.

Smiger kiender ei vor Barm;
Sandheds Stemme tone!
Danmark rækker modervarm
Dig sin Borgerkrone!
Laurbærløv paa fremmed Kyst
selv i den Du binde;
men i sønligt nordiskt Bryst
præg vort Danmarks Minde!

Kunstner! Broder! Ven! Farvel!
Dig Din Muse vinker.
Paa den store Kunstners Held
Danske Brødre klinker!
Rygtet om hans Daad, hans Værd
vil til Norden svæve;
og Europas Ekko er:
Thorvaldsen! han leve!!!

General Comment

Denne sang udkom i et trykt hæfte. Den blev sunget 28.6.1820 ved festen til Thorvaldsens ære på Den kongelige Skydebane i København i anledning af billedhuggerens nærtforestående afrejse til Italien, 11.8.1820.

Archival Reference
M18,8 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1820)
Thiele
Begivenheden omtalt hos Thiele III, p. 69.
Subjects
Ideals of Brotherhood · Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Norse Mythology · Journey to Rome, August-December 1820 · Thorvaldsen and Iceland · Thorvaldsen as a Danish National Symbol
Last updated 21.09.2018 Print