Back to B

N.T. Bruun

Denne biografi er under udarbejdelse.

Bruun havde, så vidt vides, ikke meget med Thorvaldsen at gøre. De mødtes dog til festen 28.6.1820Den kongelige Skydebane i København. Ved den lejlighed havde Bruun forfattet en sang til billedhuggerens ære.

Last updated 06.06.2018

N.T. Bruun

Niels Thorup Bruun 1778-1823 Danish Author, critic
To Thorvaldsen1 Doc.