The Thorvaldsens Museum Archives

Back to B

Malthe Conrad Bruun

Bruuns forbindelse med Thorvaldsen var spinkel, der kendes kun et anbefalingsbrev fra 1826 fra Bruun i Paris til billedhuggeren i Rom. De har dog sandsynligvis kendt hinanden i deres ungdom i 1790’ernes København i kraft af deres fælles medlemsskab af Borups Selskab.

Bruun blev kendt for sine stærkt samfundskritiske skrifter fra 1790’erne, der førte til, at han 19.12.1800 blev landsforvist.
Allerede fra 1799 havde han dog taget ophold i Paris, hvorfra han indtil sin død udfoldede en rig virksomhed som journalist, litteraturkritiker og især som videnskabelig forfatter af geografiske skrifter.

Portrættet til højre er et udsnit af et kobberstik udført 1799 af en ubekendt kunstner. Stikket befinder sig på Bakkehusmuseet, Frederiksberg, der venligst har stillet fotografiet til rådighed.
Kobberstikket bærer mottoet: Rousseau ham Hjerte gav, Voltaire gav ham Vid.

Last updated 26.11.2014

NN: Bruun, Malthe Conrad

Malthe Conrad Bruun

I Frankrig kaldet Malte-Brun 1775-1826 Danish Author, critic, geographer
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in2 Doc.