Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8557 af 10247
Afsender Dato Modtager
Heinrich Steffens [+]

Afsendersted

Berlin

18.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Steffens mindes med glæde sit møde med Thorvaldsen i København. Han lovpriser Thorvaldsens evne til at genoplive såvel den antikke som den kristne motivverden. Han håber snart at se Thorvaldsen i Berlin og beder ham hilse Christine Stampe.

Se original

Berlin d. 18e. Sept. 1840

Kiære Thorwaldsen!

Du veed, hvorledes skulde Du ikke have mærket det, at jeg min Kone og Datter, holder de Tiimer vi tilbragte med Dig, for de fortrinligste, herligste paa vor Reise. Med hvilken uhyre Kraft har Gud begavet Dig, at Du i din høye Alder ikke allene er hiemme i Gudernes, men ogsaa i de christelige Aanders Verden, – at et høyere Liv uophørlig fremvælder af Din skabende Haand, at Du, endnu paa Dine gamle Dage tør vove at fornye en Kunst, som kun i svage Efterlignelser kom tilsynes i Aarhundreder, ja siden Grækernes herligste Tid forsvandt – Bestandig svæver denne Fylde af herlige Gestalter som en Drøm for min Siæl.
Du kommer dog til Berlin – Vi vente Dig med Længsel. Kongen kommer i Overmorgen og ham finder Du her – Det skulde ikke smerte mig, dersom dette Brev ikke traf Dig i Kiøbenhavn, men paa Veyen hertil – Dersom Du ikke er reist og kunde, blot med et par Linier, lade os vide naar Du kom og i hvilket Hôtel Du vil boe, saa giorde Du os en stor Tieneste –
Jeg beder Dig hiertelig at hilse den elskværdige, fortreffelige Baronesse fra os alle. Jeg er hende et vidtløftigere Brev skyldig og vil opfylde min Forpligtelse.
Gud velsigne Dig for de skiønne Dage Du skiænkede os –

Din troefaste
Steffens.

Arkivplacering
m23 1840, nr. 32
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Ungdomsvenner
Personer
Christian 8. · Christine Stampe
Sidst opdateret 10.05.2011 Print