The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8557 of 10246
Sender Date Recipient
Heinrich Steffens [+]

Sender’s Location

Berlin

18.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Steffens mindes med glæde sit møde med Thorvaldsen i København. Han lovpriser Thorvaldsens evne til at genoplive såvel den antikke som den kristne motivverden. Han håber snart at se Thorvaldsen i Berlin og beder ham hilse Christine Stampe.

See Original

Berlin d. 18e. Sept. 1840

Kiære Thorwaldsen!

Du veed, hvorledes skulde Du ikke have mærket det, at jeg min Kone og Datter, holder de Tiimer vi tilbragte med Dig, for de fortrinligste, herligste paa vor Reise. Med hvilken uhyre Kraft har Gud begavet Dig, at Du i din høye Alder ikke allene er hiemme i Gudernes, men ogsaa i de christelige Aanders Verden, – at et høyere Liv uophørlig fremvælder af Din skabende Haand, at Du, endnu paa Dine gamle Dage tør vove at fornye en Kunst, som kun i svage Efterlignelser kom tilsynes i Aarhundreder, ja siden Grækernes herligste Tid forsvandt – Bestandig svæver denne Fylde af herlige Gestalter som en Drøm for min Siæl.
Du kommer dog til Berlin – Vi vente Dig med Længsel. Kongen kommer i Overmorgen og ham finder Du her – Det skulde ikke smerte mig, dersom dette Brev ikke traf Dig i Kiøbenhavn, men paa Veyen hertil – Dersom Du ikke er reist og kunde, blot med et par Linier, lade os vide naar Du kom og i hvilket Hôtel Du vil boe, saa giorde Du os en stor Tieneste –
Jeg beder Dig hiertelig at hilse den elskværdige, fortreffelige Baronesse fra os alle. Jeg er hende et vidtløftigere Brev skyldig og vil opfylde min Forpligtelse.
Gud velsigne Dig for de skiønne Dage Du skiænkede os –

Din troefaste
Steffens.

Archival Reference
m23 1840, nr. 32
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Friends of Thorvaldsen's Youth
Persons
Christian 8. · Christine Stampe
Last updated 10.05.2011 Print