Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6863 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen [+]

Afsendersted

København

30.3.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn, den 30te Marts.

[...]

– Fra Rom skrives: Thorvaldsen er beskjeftiget med at fuldende Kurfyrst Maximilian af Baierns Rytterstatue, der skal støbes og opstilles i München. Paa en vældig Hest af ægte tydsk Race see vi her den selvtillidsfulde, strenge og retfærdige Hersker i fuld Rustning, fuldkommen saaledes, som Historien fremstiller hans Characteer. Den almeenagtede Mand, der i sin Alderdom endnu med Ungdomsvarme skaber slige Værker, er her almindelig elsket som den første Kunstner og tillige som unge Kunstneres Raadgiver og Understøtter, idet han giver dem Arbeider eller afkjøber dem disse, og hans Afreise til Fædrenelandet vil blive et føleligt Tab for Mange. Paa sin Reise til Danmark vil han gjæste de betydeligste Stæder i Tydskland. Iblandt hans nyeste Arbeider ere de ni Muser i Medaillonform og de fire Aarstider især tiltrækkende, hvilket jo er Tilfældet med alle hans Basreliefs.

[...]

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Dagen, Nr. 77, 1836.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836, Dagen 30.3.
Emneord
Idolisering af Thorvaldsen
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 12.03.2015 Print