The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6861 of 10244
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

30.3.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn, den 30te Marts.

[...]

– Fra Rom skrives: Thorvaldsen er beskjeftiget med at fuldende Kurfyrst Maximilian af Baierns Rytterstatue, der skal støbes og opstilles i München. Paa en vældig Hest af ægte tydsk Race see vi her den selvtillidsfulde, strenge og retfærdige Hersker i fuld Rustning, fuldkommen saaledes, som Historien fremstiller hans Characteer. Den almeenagtede Mand, der i sin Alderdom endnu med Ungdomsvarme skaber slige Værker, er her almindelig elsket som den første Kunstner og tillige som unge Kunstneres Raadgiver og Understøtter, idet han giver dem Arbeider eller afkjøber dem disse, og hans Afreise til Fædrenelandet vil blive et føleligt Tab for Mange. Paa sin Reise til Danmark vil han gjæste de betydeligste Stæder i Tydskland. Iblandt hans nyeste Arbeider ere de ni Muser i Medaillonform og de fire Aarstider især tiltrækkende, hvilket jo er Tilfældet med alle hans Basreliefs.

[...]

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, Nr. 77, 1836.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836, Dagen 30.3.
Subjects
Idolizing Thorvaldsen
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 12.03.2015 Print