Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6845 af 10246
Afsender Dato Modtager
Henrik Hertz [+]

Afsendersted

Rom

8.3.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af sangen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift

Resumé

Humoristisk skålsang i fem strofer til De danske Romeres fejring i København af Thorvaldsens romerske fødselsdag. Sangen beskriver en længsel og et savn efter Rom, der sætter gang i en fantasirejse til Rom. Her er det navn, der drager mest af alle Roms navne, Thorvaldsens. I tankerne går selskabet hen til Triton-fontænen på Piazza Barberini, og Thorvaldsen hyldes for at have genskabt Grækenlands kraft og skønhed “for vor Tid”.

Se original

Sang.
d. 8d Mts 1836.

Hertz.
Poete Danois.

Mel. Lad dadle Qvinderne hvo vil.

#

Vel har vi til en munter Fest,
I kjære Venner, taget Sæde;
Men Længsel er igjen vor Gjæst
Og blander Vemod i vor Glæde.
Den vinker atter os til Rom,
Om hvis Ruiner grønnes Ranker.
:|: – Ak, Ranken her kun snoer sig om
Ruiner af en – Dranker. :|:

#

Thi griber os et mægtigt Savn,
Et Savn der laaner Skuldren Vinger;
Og høit i Phantasiens Favn
Det hen til Tiberen os bringer.
Og atter flyder om os Duft
Af Laurens og Orangens Blade;
:|: Og i en romersk Aftens Luft
Vi Øiet henrykt bade. :|:

#

Til en Erindrings-Fest igjen
Skal Phantasien os forbinde.
Hver lille Plet os drager hen,
Og Minde knytter sig til Minde.
Os helligt er hvert Navn, hvert Spoer,
Skjøndt helst ved eet vor Tanke standser,
:|: Et Navn, hvem alle Musers Chor
Med Laurbærløvet krandser. :|:

#

Til ham vi gaae den vante Gang!
Tritonen end paa Torvet troner,
Symbolet paa hans Vuggesang,
Der først blev sjunget af Tritoner.
I Straalens Pladsken er en Røst,
Der falder hjemlig i hans Øre;
:|: Thi Stemmer fra sin Fædrekyst
I den han troer at høre. :|:

#

#

Ja, hen til ham, hvis Navn og Iid
En Verden undrende forkynder;
Hvis Meisel skabte for vor Tid
Et Hellas’ Kraft, et Hellas’ Ynder.
Han er vor Landsmand, er vor Ven;
Hans Navn behøver ei at nævnes.
:|: Et Glas for ham! Og et igjen!
Og ingen Draabe levnes! :|:

Henrik Hertz.


Til Hr Philipsen

NB. Det er dog vel en Triton, der staaer paa Torvet hvor Thorv: boer – ellers var Fanden løs. –

Generel kommentar

Denne sang blev sunget ved De danske Romeres fest på Christianshavns Borgerdydsskole på Thorvaldens romerske fødselsdag 8.3.1836 uden billedhuggerens tilstedeværelse.

Arkivplacering
m35 II, nr. 7
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
De danske Romeres selskab · Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3. · Thorvaldsens værksteder
Sidst opdateret 31.05.2016 Print