The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6845 of 10246
Sender Date Recipient
Henrik Hertz [+]

Sender’s Location

Rom

8.3.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift

Abstract

Humorous song in five stanzas at the Danish Romans Society’s celebration in Copenhagen of Thorvaldsen’s Roman birthday. The song describes a longing for Rome which begins an imaginary journey to Rome. Among all the names in Rome, Thorvaldsen’s is the one that has the greatest attraction. In their imagination the guests visit the Triton Fountain in the Piazza Barberini, and Thorvaldsen is praised for having re-created the vitality and beauty of Greece.

See Original

Sang.
d. 8d Mts 1836.

Hertz.
Poete Danois.

Mel. Lad dadle Qvinderne hvo vil.

#

Vel har vi til en munter Fest,
I kjære Venner, taget Sæde;
Men Længsel er igjen vor Gjæst
Og blander Vemod i vor Glæde.
Den vinker atter os til Rom,
Om hvis Ruiner grønnes Ranker.
:|: – Ak, Ranken her kun snoer sig om
Ruiner af en – Dranker. :|:

#

Thi griber os et mægtigt Savn,
Et Savn der laaner Skuldren Vinger;
Og høit i Phantasiens Favn
Det hen til Tiberen os bringer.
Og atter flyder om os Duft
Af Laurens og Orangens Blade;
:|: Og i en romersk Aftens Luft
Vi Øiet henrykt bade. :|:

#

Til en Erindrings-Fest igjen
Skal Phantasien os forbinde.
Hver lille Plet os drager hen,
Og Minde knytter sig til Minde.
Os helligt er hvert Navn, hvert Spoer,
Skjøndt helst ved eet vor Tanke standser,
:|: Et Navn, hvem alle Musers Chor
Med Laurbærløvet krandser. :|:

#

Til ham vi gaae den vante Gang!
Tritonen end paa Torvet troner,
Symbolet paa hans Vuggesang,
Der først blev sjunget af Tritoner.
I Straalens Pladsken er en Røst,
Der falder hjemlig i hans Øre;
:|: Thi Stemmer fra sin Fædrekyst
I den han troer at høre. :|:

#

#

Ja, hen til ham, hvis Navn og Iid
En Verden undrende forkynder;
Hvis Meisel skabte for vor Tid
Et Hellas’ Kraft, et Hellas’ Ynder.
Han er vor Landsmand, er vor Ven;
Hans Navn behøver ei at nævnes.
:|: Et Glas for ham! Og et igjen!
Og ingen Draabe levnes! :|:

Henrik Hertz.


Til Hr Philipsen

NB. Det er dog vel en Triton, der staaer paa Torvet hvor Thorv: boer – ellers var Fanden løs. –

General Comment

Denne sang blev sunget ved De danske Romeres fest på Christianshavns Borgerdydsskole på Thorvaldens romerske fødselsdag 8.3.1836 uden billedhuggerens tilstedeværelse.

Archival Reference
m35 II, nr. 7
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Society of the Danish Romans · Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Social Life in Denmark · Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3. · Thorvaldsen's Workshops
Last updated 31.05.2016 Print