Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9142 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

Efter 24.10.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Om dateringsbegrundelsen, se den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Et digt byder Thorvaldsen velkommen tilbage til Danmark.

Se original

Velkommen!

Velkommen blandt os atter,
Du Kunstnerkæmpe stor,
Hvis høie Aand omfatter
Med Kiærlighed Dit Nord.
For Danebrog at følge,
Du Kunstens Hiem forlod,
At flyve over Bølge
Did hvor Din Vugge stod.

Mens Havgudinder bære
Den Skat i deres Favn,
Som bringe vil med Ære
Til fierne Slægt Dit Navn,
Du kiækt forbi dem iled
Med dristig Ungdomsflugt,
Og Ydun Dig tilsmiled,
Hun skiænkte Dig sin Frugt.

Velkommen hiem til Norden,
Du Nordens Kæmpe stor;
Dit Fødeland er vorden
Et Kunstens’ Hiem paa Jord.
Og derfor høit nu fryde
Sig Danmarks Børn igien,
Og tusind Stemmer lyde:
Velkommen Thorvaldsen!

Generel kommentar

Denne sang er en håndskrevet tekst. Det er p.t. ikke lykkedes at identificere forfatteren og heller ikke den lejlighed, hvor sangen / digtet blev sunget / fremført.


Sangen byder Thorvaldsen velkommen hjem og peger på, at transporterne af Thorvaldsens værker fra Rom til København vil forvandle Danmark og Norden til et “Kunstens Hiem” – dén position, Rom hidtil havde indtaget.
Digtet forklarer Thorvaldsens hurtige rejse – hans “Ungdomsflugt” – fra Italien til Danmark med, at han har spist af den nordiske gudinde Iduns æbler, så han ligesom guderne i nordisk mytologi har fået evig ungdom. Digtet bruger endvidere hans hastige rejse gennem Europa som et ydre tegn på, at også hans værker har indtaget Iduns æbler og dermed vil skabe en evig ungdom for kunstens nye hjem i Danmark og Norden.
Af alle disse grunde hylder digtet Thorvaldsen.

Om metaforen “Kunsten Hjem”, se også et andet digt, der blev publiceret i avisen Dagen 25.10.1842.

Ang. dateringen

Selvom sangen ikke er dateret, må den være blevet til i forlængelse af Thorvaldsens tilbagekomst fra Italien til København 24.10.1842. Ved første øjekast kunne digtet tilsyneladende være dateret fra en af de tre hjemkomster til Danmark, der fandt sted i Thorvaldsens liv: 3.10.1819, 17.9.1838 og 24.10.1842. Den første kan udelukkes, fordi digtet omtaler hjemtransporterne af Thorvaldsens værker fra Rom til København. Disse blev først påbegyndt i 1820’erne, se oversigten her.
Der er heller ikke tale om hjemkomsten i 1838 af to grunde: Skibet, der transporterer kunstværkerne til Danmark, omtales i 2. strofe som en havgudinde. Og i 1838 blev billedhuggeren og en del af hans værker fragtet hjem af fregatten Rota, som havde navn efter en valkyrie i nordisk mytologi. I 1842 varetog fregatten Thetis hjemtransporten – og Thetis er netop en havgudinde i græsk mytologi.
Desuden omtaler digtet, at Thorvaldsens overhalede “havgudinderne” på vejen hjem fra Rom til Danmark. Dette var netop tilfældet i 1842. Han skulle oprindelig have sejlet med fregatten Thetis fra Livorno 2.10.1842, men kom en dag for sent. Thorvaldsen besluttede da at tage et dampskib til Marseille og foretage resten af rejsen over land. Fra Marseille til København tog det Thorvaldsen knap tre uger. Det var – som nævnt ovenfor – hurtigt med den tids målestok, og i al fald hurtigere end fregatten Thetis, der først ankom til København 1.11.1842 godt en uge senere end Thorvaldsen.
Billedhuggerens hurtige rejse rygtedes – Thiele IV, p. 199 kalder det en “Iilreise” – og det er grunden til, at digtet nævner den og til og med forvandler den til en central metafor, se ovenfor.

Arkivplacering
m33, nr. 44
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Idolisering af Thorvaldsen · Rejsen til Danmark, oktober 1842
Sidst opdateret 05.02.2016 Print