Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2504 af 10246
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

Rom

17.1.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Marie Aagaard [+]

Modtagersted

Iselingen, v. Vordingborg.

Resumé

Brøndsted er glad for, at Thorvaldsens selskab har fornøjet familien Aagaard. Han takker dem for, at de har bragt Thorvaldsen til Brøndsteds hustrus grav. Han glæder sig til, at Thorvaldsen vender tilbage til Rom, da han frygter, at selskabslivet vil gøre det umuligt for ham at arbejde.

[...] At den mageløse Albert Thorwaldsen vilde tækkes Eder vidste jeg nok. Modtag min Tak for Din og Holgers Omhu at lede ham did ud til hiint indviede Sted. Jeg har ikke glemt at takke ham derfor i mit sidste Brev og at lægge ham hans Løvte at besøge Eder og vore Glutter paa det kjære Iselinge, ret paa Hjerte. Han holder det vist, jeg kunde ellers fristes til at ønske os Thorwaldsen igjen tilbage i Rom. Han har her usigelig mange givne Løvter at opfylde, hvor mange Bestillinger af de forskjelligste Slags. – Om Thorwaldsen levede 100 Aar fik han ej de Friere tilfredsstillede som bejle til hans Genius. Vel er den Begejstring skjøn hvormed han er bleven imodtagen og som vor kjære Dr. Mynster i et højst interessant og indholdsrigt Brev af 6 December har beskrevet mig – men saa ængste mig atter det kjøbenhavnske Middagsæderie hvori man vil inddrage ham og de 1000de Indbydelser – Gid han igjen var i Rom. [...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Danmarksopholdet 1819-20 · Idolisering af Thorvaldsen · Kunstnermiljøet i København · Selskabsliv i Danmark
Personer
J.P. Mynster · Bertel Thorvaldsen · Holger Halling Aagaard
Sidst opdateret 05.01.2012 Print