Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7244 af 10246
Afsender Dato Modtager
F.J. Hansen 28.5.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Albert Thorvaldsen.

Den 28de Mai 1837

Mel. Jeg kjender et Land, som har Bölger til Vold.

Snart smykker vel Rosen, o Hertha! Dit Bryst;
Snart dufte de Liliekonvaller;
Snart vinker os Skoven til Elskov og Lyst
Med kjöle, med skyggende Haller;
Snart ruller den Bölge saa mild og saa varm,
Og trykker Siölunda til skummende Barm.

Hed Tiberens Vove gaaer, Dana! Din Sön,
Og lytter til Citherens Strenge:
Mon ikke hans Tanke sig vender i Lön
Til Rosen, o Dan! paa Dit Vænge?
Og længes han ei efter Moderens Favn,
Og alle de Brödre, som juble hans Navn? –

Sødt fængsler vel Cypris, ved Hjerternes Slag,
Og Phoebus Apolio, den Höie,
Og alle de Guder, som gjæste hans Tag,
Hvorunder sig Fyrsterne böie;
Men varm er ei Stenen, skjöndt vakt af hans Aand,
Som Brödrenes Hjerte, som Brödrenes Haand! –

Saa sadl Hippogryphen – den suser Dig nær –
Og flyv ad de hjemlige Veie!
Alverden vel eier de Billeders Hær:
Os Mesteren bör det at eie.
Et Bæger for Thorvald! det lommes med Lyst!
Gid snart vi ham favne paa Fædrenekyst! –

F.J. Hansen.

Generel kommentar

Denne sang er trykt i et hæfte, der blev udgivet til festen på Skydebanen i København 28.5.1837 i anledning af seks-året for De rådgivende provinsialstænderforsamlingers oprettelse.
Sangen findes også i et andet eksemplar i Arkivet.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, 28.5.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 22.08.2016 Print