The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7242 of 10244
Sender Date Recipient
F.J. Hansen 28.5.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Albert Thorvaldsen.

Den 28de Mai 1837

Mel. Jeg kjender et Land, som har Bölger til Vold.

Snart smykker vel Rosen, o Hertha! Dit Bryst;
Snart dufte de Liliekonvaller;
Snart vinker os Skoven til Elskov og Lyst
Med kjöle, med skyggende Haller;
Snart ruller den Bölge saa mild og saa varm,
Og trykker Siölunda til skummende Barm.

Hed Tiberens Vove gaaer, Dana! Din Sön,
Og lytter til Citherens Strenge:
Mon ikke hans Tanke sig vender i Lön
Til Rosen, o Dan! paa Dit Vænge?
Og længes han ei efter Moderens Favn,
Og alle de Brödre, som juble hans Navn? –

Sødt fængsler vel Cypris, ved Hjerternes Slag,
Og Phoebus Apolio, den Höie,
Og alle de Guder, som gjæste hans Tag,
Hvorunder sig Fyrsterne böie;
Men varm er ei Stenen, skjöndt vakt af hans Aand,
Som Brödrenes Hjerte, som Brödrenes Haand! –

Saa sadl Hippogryphen – den suser Dig nær –
Og flyv ad de hjemlige Veie!
Alverden vel eier de Billeders Hær:
Os Mesteren bör det at eie.
Et Bæger for Thorvald! det lommes med Lyst!
Gid snart vi ham favne paa Fædrenekyst! –

F.J. Hansen.

General Comment

Denne sang er trykt i et hæfte, der blev udgivet til festen på Skydebanen i København 28.5.1837 i anledning af seks-året for De rådgivende provinsialstænderforsamlingers oprettelse.
Sangen findes også i et andet eksemplar i Arkivet.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, 28.5.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 22.08.2016 Print