The Thorvaldsens Museum Archives

Back to H

F.J. Hansen

Denne biografi er under udarbejdelse.

Hansen skrev flere digte til og om Thorvaldsen efter billedhuggerens tilbagevenden til København 17.9.1838.

Last updated 29.04.2017

F.J. Hansen

Frantz Johannes Hansen 1810-1852 Danish Author, civil servant
To Thorvaldsen3 Doc.

To and from others4 Doc.
Mentioned in3 Doc.