Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8826 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Bornholms Avertissements-Tidende [+]

Afsendersted

Rønne

9.7.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Bornholms Avertissements-Tidende rapporterer om Thorvaldsens ophold i Leipzig.

[...]

Efter at have opholdt sig længere Tid i Dresden besøgte Thorvaldsen ifølge Indbydelse af Major Serke dennes skjønne Gods Maxen og gjorde derfra en Udflugt til det sachsiske Schweitz. Den 21. Juni ankom han paa Jernbanen fra Dresden til Leipzig, og saa snart dette blev bekjendt, blev der strax bragt ham en Morgenmusik og et Hurra, hvori en talrig Menneskemasse istemmede, og som siden blev gjentaget af de Studerende. Fra Leipzig berettes under 23. Juni: Ifølge sine Venners Ønske modtog Thorvaldsen igaar Indbydelse til et herligt arrangeret Festmaaltid; hvortil omtrent Kl. 1 henimod 80 Damer og Herrer havde samlet sig i Hotel de Saxe. Den høithædrede Gjæst modtoges ved sin Indtrædelse i Salen med Musik; Toaster, Musik og Sang oplivede Maaltidet og da Taffelet var hævet, tog Mendelsoh[n]-Bartholdy Plads ved et Fortepiano og henrykkede ved sil Spil alle Tilhørerne, hvorved Erindringen om, at vi nu snart see den fejrede Konstner forlade os, om ogsaa, efter hvad vi haabe, ikke for stedse, var saameget smerteligere. Nogle af en konstøvet Dilettantinde med sædvanlig Fuldendthed foredragne Sange sluttede denne alle Tilstedeværende sikkert uforglemmelige Dag, og efterat Æresgjæsten havde udtalt sin Tak paa det Hjerteligste afreiste han endnu samme Aften til Weimar.

[...]

Generel kommentar

Dette er er en artikel i Bornholms Avertissements-Tidende, 14. Aargang, Nr. 55, 9.7.1841. Avisen refererer øjensynlig en tysk avis fra den 23.6.1841 om Thorvaldsens ophold i Leipzig fra 21.6.1841 til 22.6.1841.


Billedhuggeren var i Leipzig på vej fra København til Rom i selskab med familien Stampe, se evt. Rejsen til Rom, maj-september 1841.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Idolisering af Thorvaldsen · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Selskabsliv, andre steder · Thorvaldsen og musikken
Personer
Felix Mendelssohn Bartholdy · Johann Friedrich Anton Serre · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 21.02.2020 Print