Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8827 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

11.7.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

München

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiere Hr Conferenzraad Thorvaldsen.

I det Haab at disse Linier endnu skulle treffe Dem i München tilsender jeg Dem min hierteligste Taksigelse for Deres Brev af 19’ Juni fra Marxen ved Dresden. Faae Dage efter nemlig d. 22 var min kiere Svigerdatters højtidelige Indtog, en sand almindelig Jubel og det er ej formeget sagt at Hendes Ynde og Tækkelighed vandt Hende alles Hierter. Jeg tør vist nok love mig de heldigste Følger af denne Forbindelse for min Søns Lykke og for vort kiere Fædreland.
Kronprindsessen har meget glædet sig ved at giøre Deres Kiendskab i Strelitz.
Jeg haaber at Rejsen giennem Tydskland i alle Henseender har været behagelig for Dem. De vil have havt megen Interesse ved at see Monumenterne af Deres Haand i Mainz og i Stutgard. I München vil Opholdet ikke være Dem mindre kiert, jeg kiender Kongens Sindelag for Dem og beder Dem at hilse Kongen paa det venskabeligste fra mig hans gamle Ven.
Snart vil De naae Italien og Rom Gid De maae finde Dem vel der, men endnu bedre hos os naar De vender tilbage.
Jeg beder Dem at hilse Deres RejseSelskab – og i München som i Rom de danske Kunstnere, der vil være lykkelige ved at besidde Dem.
Et mig tilstødt Uheld at saare det eene Been har nødet mig siden d. 25 Juni at holde mig roelig paa Sophaen, men jeg kan berolige Dem med den Forsikring at jeg i øvrigt befinder mig vel og at det locale Saar dagligen bedres. Om faae Uger haaber jeg at kunne tage paa Landet.

Jeg henlever med særdeles Højagtelse
H. Conferenzraad Thorvaldsen Deres

forbundne og velvilligste
Christian R

Christiansborg d 11 Juli 1841

Arkivplacering
m24 1841, nr. 32
Thiele
Gengivet hos Thiele IV, p. 165-166.
Personer
Frederik 7. · Ludwig 1.
Sidst opdateret 07.11.2012 Print