No. 2390 af 10318
Afsender Dato Modtager
Knud Lyne Rahbek [+]

Afsendersted

København

13.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Sangen er udateret, men blev afsunget 13.10.1819 ved Borups Selskabs genkomstfest for Thorvaldsen, se fx. Barfod, op. cit., p. 58-59.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Sang til Thorvaldsen i Borups Selskab, København.

Se original

Til

vor hiemkomne Broder 71

D.D.L.S.

Den Danes Skaal, der i stolte Rom
Og Velsklands smilende Trylleegne
Og hvor endog han i Verden kom,
Sit Danmark elskede alle vegne,
Hvis Hierte kiærligt ham did mon drage,
Som ømt det ønskte sig ham tilbage,
Thorvaldsens Skaal!

Den Kunstners Skaal, som da halven Jord
Indbyrdes streed om ham sin at kalde,
Med sønlig Troskab mod elskte Nord
Det Fortrin gav for de andre Alle,
Der Danmarks Stolthed og Lyst at være,
Anseer som Kronen paa al sin Ære,
Thordvaldsens Skaal!

Den Broders Skaal, der blandt Iubellyd
Af Velkomstchores de høie Stemmer,
Sin Ungdomskreds og sin Ungdomsfryd
I Hædershvirvelen ei forglemmer,
Men broderkiærlig vor lille Klynge
Af Hiertet hører ham at tilsynge
En Gienkomstskaal!

Generel kommentar

Denne sang blev sunget ved den fest, som Borups Selskab afholdt 13.10.1819 for at fejre, at selskabets medlem, Thorvaldsen, var vendt tilbage til Danmark i 1819.
Sangen er her afskrevet efter en trykt udgave, som i lighed med andre sange til samme lejlighed findes i småtryksarkivet på Thorvaldsens Museum. Den blev også trykt i Rahbek, op. cit.
Sangen er usigneret i denne udgave, men er signeret K[nud]. R[ahbek]. i Rahbek, op. cit., og Barfod, op. cit., p. 58-59 anfører samme forfatter.

Arkivplacering
M18,2 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)
Thiele
Festen, hvor sangen blev sunget, omtalt Thiele III, p. 16.
Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 58-59.
  • Knud Lyne Rahbek: ‘Til vor hiemkomne Broder Thorvaldsen’, in: Tilskueren, No. 71, København 15.10.1819, p. 561-562.
Emneord
Danmarksopholdet 1819-20 · Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Kunstnermiljøet i København · Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen og teatret · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol · Ungdomsvenner
Sidst opdateret 02.02.2013 Print