13.10.1819

Afsender

Knud Lyne Rahbek

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Sangen er udateret, men blev afsunget 13.10.1819 ved Borups Selskabs genkomstfest for Thorvaldsen, se fx. Barfod, op. cit., p. 58-59.

Resumé

Sang til Thorvaldsen i Borups Selskab, København.

Dokument

Til

vor hiemkomne Broder 71I

D.D.L.S.II

Den DanesIII Skaal, der i stolte Rom
Og VelsklandsIV smilende Trylleegne
Og hvor endog han i Verden kom,
Sit Danmark elskede alle vegne,
Hvis Hierte kiærligt ham did mon drage,
Som ømt det ønskte sig ham tilbage,
Thorvaldsens Skaal!

Den Kunstners Skaal, som da halven Jord
Indbyrdes streed om ham sin at kaldeV,
Med sønlig Troskab mod elskte Nord
Det Fortrin gav for de andre Alle,
Der Danmarks Stolthed og Lyst at være,
Anseer som Kronen paa al sin Ære,
Thordvaldsens Skaal!

Den Broders Skaal, der blandt Iubellyd
Af Velkomstchores de høie Stemmer,
Sin UngdomskredsVI og sin Ungdomsfryd
I Hædershvirvelen ei forglemmer,
Men broderkiærlig vor lille Klynge
Af Hiertet hører ham at tilsynge
En Gienkomstskaal!

Generel kommentar

Denne sang blev sunget ved den fest, som Borups Selskab afholdt 13.10.1819 for at fejre, at selskabets medlem, Thorvaldsen, var vendt tilbage til Danmark i 1819.
Sangen er her afskrevet efter en trykt udgave, som i lighed med andre sange til samme lejlighed findes i småtryksarkivet på Thorvaldsens Museum. Den blev også trykt i Rahbek, op. cit.
Sangen er usigneret i denne udgave, men er signeret K[nud]. R[ahbek]. i Rahbek, op. cit., og Barfod, op. cit., p. 58-59 anfører samme forfatter.

Arkivplacering

M18,2 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)

Thiele

Festen, hvor sangen blev sunget, omtalt Thiele III, p. 16.

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsen. Medlemmerne af Borups Selskab titulerede hinanden som brødre og med medlemsnummeret, se biografien om selskabet.

  2. Dvs. Det Dramatiske-Literaire Selskab, der var det officielle navn på Borups Selskab.

  3. Dvs. dansker, se Ordbog over det danske Sprog.

  4. Dvs. Italien, jf. Ordbog over det danske Sprog.

  5. Både italienere og tyskere forsøgte i større eller mindre grad at “annektere” Thorvaldsen og/eller hans værker. Se fx brev af 15.10.1827, hvor det understreges, at selvom Danmark var Thorvaldsens fødeland, så var Italien det land, han havde valgt at leve i, og hvor han havde fået sin berømmelse.
    Thiele I, p. 207 skriver i forbindelse med nogle øvelser i dansk sprog og grammatik, som Thorvaldsen nedskrev i februar 1804, at “…Danmark [har] ikke andet Bevis nødigt mod alle dem, som have villet bestride hans Danskhed…” Thiele oplyser desværre ikke, hvem han har i tankerne, men diskussionen om Thorvaldsens nationalitet har øjensynlig fyldt en del.

  6. Thorvaldsens var medlem af Borups Selskab i sin ungdomstid, indtil han rejste til Italien 1796, jf. brev af 8.5.1797. Som denne sang viser, blev han dog stadig i 1819 betragtet som fuldgyldigt medlem.

Sidst opdateret 02.02.2013