No. 108 af 10318
Afsender Dato Modtager
Margrethe Ackermann
Gotskalk Thorvaldsen
[+]

Afsendersted

København

8.5.1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Gotskalk Thorvaldsen takker for brev og glæder sig over, at Thorvaldsen har overstået sin sørejse godt. Han spørger, om kaptajn Fisker har behandlet ham ordentligt ombord på Thetis. Gotskalk Thorvaldsen fortæller stort og småt om Thorvaldsens venner i København. Faderen gengiver bl.a. et brev fra et af Thorvaldsens kvindelige bekendtskaber, Margrete. Faderen spørger også, om Thorvaldsen vil sende en tegning til en galionsfigur, da han har hård konkurrence fra Flådens billedskærer Willerup. Forældrene håber, at Thorvaldsens udenlandsophold snart er overstået.

Se original

Kiære Søn
Ditt meget kiærlige Brev dateret Neables 21de Febr. haver ieg rigtig bekomet hvilket overmaade glæder mig og din Moder at du er frisk og er komen paa Landiorden og er sluppen fra din besverlige Søe Reise Jeg ønskede med det første du skriver at vide Fiskers Opførsel i mod dig og hvad den Søe Reise har kostet dig, for Fru Fisker haver bestelt en Solskive til sin Have af Marmor hos mig. Dersom Fisker har vist sig honett i mod dig vil jeg ingen Betalning tage for Skiven. Jeg har selv talt med Fris og bedet ham at slette dig ud af Selskabet og bede Hendrichsen at sette dig ud af Harm[onien] men i midlertid gik jeg selv over Amager Torv og saa Hendriksen i sin Bod og spurte ham om Fris havde veret der hvor til han svarede Nei so bad jeg ham selv at udslette dig som han lovte skulde ske same Aften og bad dig flittig hilse. West haver jeg ikke talt med der er ingen af dine gode Venner som har seet eller hørt til oss siden du reiste Ditt Brev og Poserstole har West aldrig talt et Ord om men din Fiolin Kasse rev han so hissig bort og vilde taget ditt Potrait med men det lukkedis ham ikke. Jeg talte i Gaar med Gainelli di beder dig alle hilse. Der er i Rom en svensk Arcitect som heder Carlo Bassi som er en god Ven af Gainelli efter ham spør du paa det græske Kaffehus i Strada Condotta Jeg ønskede at du kunde kome til at logere der som Gainelle har logeret den Kone som han har veret hos skal vere en overmaade rar Kone og ei intresat
Margrete har levert mig en Sedel at jeg skulde legge her i men da den er skreven paa tykk Papir so kan jeg ikke vel rome den, men den lyder Ord for Ord som jeg her skriver
Gode Torvaldsen bliv ikke vred jeg tager mig den Frihed selv at skrive dig med hvilken Glæde jeg har modtaget Hilsen fra dig Det fornøyer mig meget at du so lykkelig er bleven satt paa Land giv du der maae nyde Jorderigess største Glede Det Ønskes dig af din Veninde Din Brøstnaal brillerer her den er mig evig kiær Jeg er frisk og rask Giv jeg maae spørge det same fra dig Glæd mig selv med en Skrivelse so snart muligt intet videre dene gang lev bestandig lykkelig og fornøyet Din Tienerinde Margrete
Diese Ord vare af hende selv skrivet paa et halv Ark tyk Papir for hun skriver temelig store Bogstaver
Fritz har og skrivet her i som du vil faa Ulukke nokk med at læse Jeg skal hilse dig fra Primong han er so tikk som en Amager han danser for mig paa Gaden lige som Danseren i Intoget han bringer mig min Støvle Knekt om Aftingen og naar din Moder bliver litt hoytalendes springer han opad hende og siger Vu. Han er det eneste Morskab jeg har[,] han lugtede en halvtime til det Brev jeg fik fra dig. Jeg har ikke solt mer en 3 af Ber[n]s[torffs] Buster. Jeg troer at Regulii har over svemet Kiøbenhavn med dem tii hvor di komer med Plan svares der De har faaet. Din Moder har veret temmelig bister i Vinter Jeg har givet hende 2 rd hver Uge siden du reiste hun har og faaet litt Klæder og Linet og dog aldrig fornøyet. Jeg har talt med Snabel han ser so nedslagen ud han blev so glad da han fikk Hilsen fra dig han sagde dersom han veste at du var i Niabiles vilde han give dig en Cometion men da jeg sagde at du vilde om 8 Dage reise til Rom so bad han dig flittig at hilse
Jeg bor i Amalie Gaden Ltr DE mine Vinduer vender ud til Fru Fiskers Hauge Jeg har lige so hoye Vinduer som i Aaben Raa men det er so langt fra Byen
jeg har mange Modstandere, i dise Dage har Willerup taget en ny Galion fra mig ved sin sidvanlige Pral han troer for det du er borte at han allene er den Eneste som er berettiget til at giøre Skibsarbeide so lenge jeg havde din Hielp med Galionerne taug den sklugel stille men nu haver han faaet sin storpralende Kievt i Gang – han begynder nu at foreskrive dem Love paa Plassenn og siger at han er en Konstner og di er nødt til at kome til ham, men Skibsbygger Larsen har ved den Leilighed faaet Hurn i Siden paa ham, han har kaldet mig til at giøre den Galion som han tog fra mig ved at sno sig som en Slange om Captainen og bilde ham en satens Løgn ind. Dominicus Ganelli begynder nu at fabricere Buster han har giort Lovise Augusta med et hæslig Kokkepige Ansigt og stor Sloyfe i Panden og tager 20 rd for Stk. Her i ligger og Sk[r]ivelse fra Hendrichsen. Du maae hielpe mig at begræde den store Proofheims Skiebne han er bliven so stolt at han kan knap tale med Folk. Jeg skal snar skrive dig til igien. Jeg vilde ønske at du hver Gang du skriver mig til kunde legge en fin Tegning af en Galion i ditt Brev af forskillige staaendes Figure Jeg vilde ønske din Tiid var forbi da all Verden længes efter dig og din Moder ikke mindre. Ver for Gud Skyld forsigtig ved Venuses Tembel at du ei komer hvor du kan frøgte for Revaler[,] Gainelle har sagt mig at di vare farlige Lev for det øvrige effter ditt egen Gottbefindende for jeg vil ei foreskrive dig Leve Regler da jeg kiender din Forstand. Jeg og din Moder ønske dig af et varm Hierte den Almægtige Guds Beskiermelse og et bestandig glad og fornøyet Liv

Kiøb: d 8de May
1797
Dette ønskes dig af din
Fader
G Thorvaldsen

Jeg har skrevet dig til med Fregaten som gikk til Fisker. En af dine gode Vener Professor Treskov er død

Arkivplacering
m1 1797, nr. 2
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 113-117.
Andre referencer

  • Louis Bobé: Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938.
  • Georg Brandes: ‘Fra Thorvaldsens Ungdom’, in: Liv og Kunst, 1929, p. 101-102.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Kunstnermiljøet i København · Portrætbuster, samtidige personer · Selvportrætter af Thorvaldsen · Tegninger, allegorier · Thorvaldsen og kødets lyster · Thorvaldsen og musikken · Thorvaldsen og teatret · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens hunde · Thorvaldsens kvinder · Thorvaldsens værker, salg ved Gotskalk Thorvaldsen · Ungdomsvenner
Personer
Margrethe Ackermann · Charles Bassi · Borups Selskab · Det Harmoniske Selskab · Charlotte Amalie Fisker · Lorens Henrich Fisker · Peder Friis · C.D. Fritzsch · Giovanni Domenico Gianelli · Peter Leonhard Gianelli · Mathias Henrichsen · Lars Larsen · Louise Augusta · Primong · Carl Probsthayn · Joseph Regoli · Johan Heinrich Schnabel · Karen Thorvaldsen · Herman Treschow · Jørgen West · F.C. Willerup
Værker
Sidst opdateret 23.03.2023 Print