No. 109 af 10318
Afsender Dato Modtager
Peder Pavels [+]

Afsendersted

Malta

21.5.1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: a Monsieur / Monsr B: Torvaldsen / Sculpteur / on recomende cette lettre a Monsr / Zoega agent danoise / à / Rome.]
Tilskrift på brevforsiden: Recu a Naples le 17 & expedie / le 20 Juin 1797. / Heigelin

Resumé

Skibspræsten på Thetis, Peder Pavels sender en hilsen og fortæller, hvad der er hændt fregatten siden Thorvaldsens afsked med den.

Se original

Malta d: 21d May

  fra din Ven Peder Pavels –

Vi har nu været under Tripoli med Briggen og den algierske Ambassadeur men har endnu ikke faaet Fred – paa TilbageReysen kom en anden dansk Fregatt Najaden og løste os af. vi skal nu først gaae til Tunis, saa igien til Algier og i nogle spanske Havne hvor vi da maa Bestandig ligge i Quarantaine til vi komme hiem som vi venter vil skee i Efteraaret. Jeg har ligget af Koldfeber i 3 Uger. G:adjudanten leverde mig dette Brev til Dig, han sagde han vilde ikke svare paa dine Breve for [de vare for] vidtløftige. her er daglig ventende nok en anden Fregat Triton. Vi ligger her som sædvanlig Quarantaine, har [ikke] været i Land siden sidst jeg skrev dig til f[ra…] [papiret mangler] [...I Alg]ier graßerer Pesten, Gud hielpe Fr [papiret mangler] nne. meget morsom blev co [papiret mangler] [...e]re friske ombord uden jeg [papiret mangler] naar jeg komer hiem [papiret mangler] [...dine For]ældre lev vel!

[i margen:] Secr: Smidt hilser meget flittig, han lever vel og kan svømme med Kork

Generel kommentar

Nederste venstre hjørne af brevet er revet af, hvorved halvdelen af de sidste 5 linjer mangler.

Som det fremgår af udskriften og tilføjelsen lige under den, blev brevet sendt til Georg Zoëgas adresse i Rom via Christian Heigelin, dansk konsul i Napoli. Heigelin skriver, at han sendte brevet videre 20.6.1797, så Thorvaldsen må have modtaget brevet kort tid derefter.

Arkivplacering
m1 1797, nr. 3
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p. 106.
Andre referencer

  • Sven Sørensen & Joseph Schirò (ed.): Malta 1796-1797, Thorvaldsen’s Visit, Malta 1996.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Thetis · Ungdomsvenner
Personer
Lorens Henrich Fisker · H.A. Schmidt · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen · Georg Zoëga
Sidst opdateret 23.03.2015 Print