Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til H

Christian Heigelin

Heigelin fungerede som dansk generalkonsul i Napoli 1787-1804 (jf. Bobé, op. cit.) og var Thorvaldsen behjælpelig under hans første ophold i Napoli 1797.

Det var samme Heigelin, der i brev af 24.4.1804 omtales som Thorvaldsens napolitanske bankforbindelse og dermed var billedhuggeren behjælpelig med at få udbetalt den gratifikation på 300 rigsdaler, som Fonden ad usus publicos havde bevilget ham, jf. fondens brev af 6.3.1804.

Heigelin indtrådte allerede 1766 i det engelske handelshus Cutler & Pergmann i Napoli, jf. Arnold, op. cit., p. 9, der senere blev til Cutler & Heigelin. Han var bosat i Napoli til sin død, jf. Arnold, op. cit., p. 57.

Gennem sin frimurervirksomhed mødte han i 1785-86 den danske teolog Friedrich Münter under dennes ophold i Italien. Han kendte også Münters søster, Friederike Brun.

Heigelins villa i Napoli var mødested for mange nordeuropæiske rejsende. Han var meget kunstinteresseret, og hans kunstsamling blev beskrevet af Elisa von der Recke, jf. Arnold, op. cit., p. 32-36. Heigelin var bl.a. den første ejer af Wilhelm Tischbeins berømte portræt af Goethe i Kampagnen, 1787.

Hans nevø Wilhelm Heigelin var ansat i Cutler & Heigelin og overtog efterhånden sin onkels position og ejendom, jf. Arnold, op. cit., p. 56.

Portrættet til højre af Heigelin er en marmormedaljon udført af den tyske billedhugger Philipp Jakob Scheffauer (1756-1808). Medaljonen befinder sig på Staatsgalerie Stuttgart.

Referencer

  • Jürg Arnold: Christian Heigelin (1744-1820). Bäckersohn aus Stuttgart, Bankier in Neapel, Freimaurer, Vermittler italienischer Kultur, Ostfildern 2012.
  • Louis Bobé: Frederikke Brun, født Münter og hendes Kreds hjemme og ude, København 1910, p. 149, 339.
  • Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin & Leipzig 1927, vol. II, p. 248.

Sidst opdateret 14.12.2018

P.J. Scheffauer: Christian Hermann Heigelin

Christian Heigelin

Christian Hermann Heigelin 1744-1820 Tysk Købmand, bankmand og konsul
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i10 dok.