No. 356 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Det røde laksegl, der oprindeligt har lukket papiret om sig selv som en kuvert, er klippet af og har desuden efterladt hul i papiret antagelig ved åbningen af brevet.

24.4.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Fonden ad usus publicos [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift (med anden hånd):
Til / Den høikongelige Direction for Fonden ad usus publicos / i / Kjøbenhavn.
Tilskrift:
Til / Den kongelige Directjon / for Fonden ad usus publicos

Resumé

Thorvaldsen takker varmt for legatet og beder fondens direktion om at overbringe kronprinsen og kongen hans dybeste tak. Han lover engang ad åre at hellige sine evner til sit fædreland i forsøget på at betale den gæld tilbage, som deres tillid og stipendier har bragt ham i. Thorvaldsen vil straks hæve de anviste penge.

[Translation]

Underdanig P.M.

Med en følelse af Glæde og Erkjendtlighed som det vil være mig umueligt at fortolke ved Pennen, har jeg modtaget Den Høje Directjons Naadige Skrivelse af 6te Mart: sidstl: som underetter mig om at det har behaget hs Kongel: Majestt, allenaadigst at tilstaae mig en Gratifikatjon af 300 rd.

Det være mig tilladt herved at bønfalde Den høje Directjon om at vilde nedlægge for hans Majestæt og hs Kongelige høihed Kronprindsen min allerunderdanigste Tak for en Gave som er mig saameget mere smigrende, da jeg i samme vover at see Vor Danmarks tilbedet Regjerings Biefald med den fremgang jeg hidindtil har kundet gjøre paa den Kunsts Bane, til hvilken jeg har opoffret mig; og som tillige giver mig et betydeligt Middel til at foresætte samme, og gjøre mig værdig til en Konglig naade og tillige opliver hos mig det stedse oprigtige, Ønsker: engang at kunde hellige mine svage Evner til mit elskede Fædrelands Zier, og til nogenledes at afbetale den Gjeld som Regjeringen have paalagt mig.

Ifølge den mig naadigst gjvne Tilladelse agter jeg at udstedet Vexel stor 240rd hanborg: Banco paa Bankonptoiret i Altona i faveur Dhr Cuttler & Heigelin her i Neapel, som jeg da tør haabe vil blive accepteret.

Neapel den 24 April 1804

underdanigst
B. Thorvaldsen

Generel kommentar

Se også to koncepter hertil af medio april 1804 og 24.4.1804 (det sidste dog stort set identisk med dette afsendte brev).

Arkivplacering
Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, Kgl. resolutioner.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Jürg Arnold: Christian Heigelin (1744-1820). Bäckersohn aus Stuttgart, Bankier in Neapel, Freimaurer, Vermittler italienischer Kultur, Ostfildern 2012, p. 9.
Emneord
En fri mand. Thorvaldsens forbliven i Rom · Takkebreve fra Thorvaldsen · Thorvaldsens beskedenhed · Thorvaldsens flid · Thorvaldsens fædrelandskærlighed · Thorvaldsens økonomi
Personer
Christian 7. · Jonas Collin · Frederik 6. · Christian Heigelin · Christian Ditlev Reventlow · Ernst Schimmelmann
Sidst opdateret 12.05.2015 Print