Tilbage til T

Thorvaldsens økonomi

Se også: Husleje · Pengeudlån og veksler · Priseksempler · Regninger fra Thorvaldsen · Regninger til Thorvaldsen · Rejseudgifter · Thorvaldsens husholdning · Thorvaldsens testamenter · Thorvaldsens værker, betaling for · Thorvaldsens værker, priser · Thorvaldsens værker, prisfastsættelse · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes · Værkstedsregnskaber

Efter 1797

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Efter 1797

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Antagelig senest januar 1798

Bertel Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen

Regnskaber eller lister, muligvis over Agrippa, jf. A759, og andre egne værker.

4.4.1800

Bertel Thorvaldsen

Nicolai Abildgaard

Thorvaldsen har modtaget Abildgaards seneste brev og takker for alt det, Abildgaard gør for at fr...

22.4.1801

Bertel Thorvaldsen

Kunstakademiet, København

Thorvaldsen meddeler, at de to kasser med værker, som han et år tidligere sendte til Kunstakademi...

20.3.1802

Bertel Thorvaldsen

Kunstakademiet, København

Thorvaldsen rapporterer, at han stadig befinder sig i Rom, men at han planlægger at rejse hjem ti...

20.3.1802

Bertel Thorvaldsen

Nicolai Abildgaard

Thorvaldsen meddeler, at kaptajn Berger har indvilget i at fragte fem kasser med kunstværker, bøg...

14.11.1803

C.F.F. Stanley

Bertel Thorvaldsen

Stanley meddeler, at Herman Schubart er kommet til Napoli. Schubart har talt i rosende vendinger ...

21.1.1804

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart rapporterer om sine bestræbelser for at skaffe Thorvaldsen bestillinger fra Danmark. Cha...

6.3.1804

Fonden ad usus publicos

Bertel Thorvaldsen

Fonden ad usus publicos tildeler Thorvaldsen en “Gratification” på 300 danske rigsdaler. Både kon...

Medio april 1804

Bertel Thorvaldsen

Fonden ad usus publicos

Thorvaldsen takker varmt for legatet, der har opmuntret ham i en svær tid, og han lover at ville ...

24.4.1804

Bertel Thorvaldsen

Fonden ad usus publicos

Thorvaldsen takker varmt for legatet og beder fondens direktion om at overbringe kronprinsen og k...

24.4.1804

Bertel Thorvaldsen

Fonden ad usus publicos

Thorvaldsen takker varmt for legatet og beder fondens direktion om at overbringe kronprinsen og k...

13.7.1804

J.L. Lund

Bertel Thorvaldsen

Lund sender hilsner og anmodninger fra Anna Maria Uhden og beretter, at han har udbetalt penge ti...

Efter 16.7. og senest 6.8.1804

Bertel Thorvaldsen

J.L. Lund

Thorvaldsen beder Lund om at passe på sit værksted, takker for hans udlæg til to billedhuggere og...

6.8.1804

Bertel Thorvaldsen

Nicolai Abildgaard

Første udkast til brev: Thorvaldsen fortæller, hvor nedslået han blev over Abildgaards meddelelse...

6.8.1804

Bertel Thorvaldsen

Nicolai Abildgaard

Thorvaldsen fortæller, at han har været alvorligt syg. Han beder Abildgaard godkende, at han i de...

6.8.1804

Bertel Thorvaldsen

Nicolai Abildgaard

Andet udkast til brev: Thorvaldsen fortæller, at han har været alvorligt syg. Han beder Abildgaar...

Efterår 1804

Jevdokija Ivanovna Golitsyna

Bertel Thorvaldsen

Golitsyna forklarer, at hun, med hensyn til de penge, som hun skylder Thorvaldsen, har skrevet ti...

7.12.1804

Bertel Thorvaldsen

Herman Schubart

Thorvaldsen undskylder sit sene svar på Schubarts brev. Han takker for bestillingen af Døbefonten...

18.6.1805

C.F. Stanley

C.F.F. Stanley

Stanley d.æ. fortæller, at Thorvaldsen er blevet udnævnt til professor på Kunstakademiet i Københ...

1.7.1805

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart har læst i en avis, at Thorvaldsen er blevet professor på Kunstakademiet i København og ...

Omkring 1.9.1805

Bertel Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsens regnskab over penge, som han har udlånt og skylder.

16.9.1805

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart håber, at Thorvaldsen er ankommet til Rom. Han omtaler den dødssyge Caspar Bartholin og ...

14.6.1806

Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn

Omnes

Thorvaldsen kappes med Antonio Canova om bestillingen på en kolossalstatue af Friheden til USA.

18.6.1806

Bertel Thorvaldsen

Nicolai Abildgaard

Thorvaldsen takker Abildgaard for den hjælp, han har ydet Gotskalk Thorvaldsen. Krigsurolighedern...

8.8.1806

Bertel Thorvaldsen

Herman Schubart

Thorvaldsen undskylder, at han ikke har ladet høre fra sig længe mht. bestillingen på et monument...

15.8.1806

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart opfordrer Thorvaldsen til at komme til Montenero. Han glæder sig over, at busterne af He...

24.8.1806

Baron Brown

Bertel Thorvaldsen

Brown meddeler Thorvaldsen, at han har fået brev fra Wilhelm von Uhden, der giver afkald på de pe...

13.9.1806

Pietro Finelli

Bertel Thorvaldsen

Kvittering fra marmorhuggeren Pietro Finelli for betaling af 25 paoli.

23.9.1806

Bertel Thorvaldsen

Nicolai Abildgaard

Thorvaldsen har modtaget betaling for tre bind af kataloget over Museo Pio Clementino. Han korrig...

23.9.1806

Bertel Thorvaldsen

Nicolai Abildgaard

Første udkast til brev: Thorvaldsen har modtaget betaling for tre bind af kataloget over Museo Pi...

23.9.1806

Bertel Thorvaldsen

Nicolai Abildgaard

Andet udkast til brev: Thorvaldsen har modtaget betaling for tre bind af kataloget over Museo Pio...

9.1.1807

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Schubart gennemgår sit og Thorvaldsens økonomiske mellemværende og beder ham henvende sig, hvis h...

17.7.1808

J.L. Lund

Bertel Thorvaldsen

Lund kvitterer for at have lånt 50 scudi af Thorvaldsen.

14.10.1808

Bertel Thorvaldsen

Accademia di San Luca

Thorvaldsen bedyrer, at han er opmærksom på sine forpligtelser over for San Luca-akademiet, selvo...

7.2.1812

Henrik Vilhelm Lundbye

Bertel Thorvaldsen

Lundbye kvitterer for et lån på 50 scudi.

18.4.1812

Henrik Vilhelm Lundbye

Bertel Thorvaldsen

Lundbye skriver til Thorvaldsen fra Livorno. Han beretter nyt om danske venner dér og beklager, a...

17.12.1815- 12.2.1820

Vicenzo Ossani

NN

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

30.9.1815

Anna Maria Buti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne regning er under udarbejdelse.

1. marts-december 1817

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

4.7.1817

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

1.8.1817

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

2.9.1817

Herman Schubart

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

24.12.1817

Giuditta Nalli

Bertel Thorvaldsen

Nalli kvitterer for at have modtaget 4 scudi af Thorvaldsen.

Antagelig kort efter 4.10.1818

NN

Bertel Thorvaldsen

Regnskab over diverse både professionelle og private udgifter.

7.4.1819

Sebastiano Nalli

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Juli-oktober 1819

J.L. Lund

Bertel Thorvaldsen

J.L. Lunds regnskab for hans og Thorvaldsens rejse fra Rom til København juli-oktober 1819.

Juli-august 1819

J.L. Lund

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

7.7.1819

Giuseppe Poscia

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

3.12.1819

Hermann Ernst Freund

Bertel Thorvaldsen

Freund orienterer Thorvaldsen om arbejdets fremgang i værkstedet i Rom. Han giver status på hvilk...

25.12.1819

P.O. Brøndsted

Bertel Thorvaldsen

Brøndsted haster med skrivningen for at nå at få brevet med posten. Han har haft travlt med at vi...

6.7.1820

Joseph Hambro

Giovanni Raimondo Torlonia

Hambro i København udsteder kredit på 2.500 dukater for Thorvaldsen hos Torlonia i Rom.

8.8.1820

Brødrene Tutein

Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen modtager et kreditiv på 6.000 hamburger banco i forbindelse med sin afrejse fra Køben...

2.9.1820

Carl Schultzen

Bertel Thorvaldsen

En kvittering for veksling af danske specier til internationale dukater i Berlin.

Fra 21.10.1820 til 16.12.1820

Paweł Maliński

Bertel Thorvaldsen

Malińskis journal over hans og Thorvaldsens rejse fra Warszawa til Rom oktober-december 1820.

9.2.1821

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regning er under udarbejdelse.

Marts 1821

Hermann Ernst Freund

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

1.4.1821

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Gældsbevis. Christian (8.) Frederik låner 9000 scudi med en årlig rente på fem procent af Thorval...

1.4.1821

Bertel Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen

Et fragment af et brev med en note på bagsiden, antagelig vedrørende Christian (8.) Frederiks lån...

8.9.1821

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Freder...

Efter 20.1.1821

Hermann Ernst Freund

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

19.3.1822

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Freder...

5.6.1822

Moritz Christian Fries, Fries & Co.

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

14.9.1822

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Freder...

11.3.1823

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Freder...

6.9.1823

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Freder...

23.3.1824

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Freder...

16.10.1824

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Freder...

26.2.1825

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Freder...

24.9.1825

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

De fleste af Thorvaldsens kunstværker er ankommet i god behold til København, dog har nogle af gi...

1826-1827

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

1.4.1826

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Freder...

September 1826

Anna Maria Buti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

17.10.1826

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Freder...

9.12.1826

Bertel Thorvaldsen

Johan Gunder Adler

Opsigelse af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsb...

Senest 9.12.1826

Bertel Thorvaldsen

Johan Gunder Adler

Udkast til brev af 9.12.1826.

16.1.1827

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Anmodning om udsættelse af tilbagebetaling af det lån, som Christian (8.) Frederik optog hos Thor...

Antagelig 25.1.1827

Mariano Schultheiss

Bertel Thorvaldsen

Schultheiss meddeler, at det palæ, Thorvaldsen har ytret interesse for, er ledigt. Han beder om e...

4.2.1827

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Thorvaldsen meddeler, hvilke kunstværker der kan være færdige til hjemsendelse i foråret 1827. De...

Senest 4.2.1827

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Tredje udkast til brev af 4.2.1827.

Senest 4.2.1827

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Femte og sidste udkast til brev af 4.2.1827.

17.3.1827

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Angående måden hvorpå Christian (8.) Frederiks lån hos Thorvaldsen skal tilbagebetales via bankie...

17.3.1827

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

I København er man ikke tilfreds med antallet af kunstværker, som Thorvaldsen kan hjemsende til V...

Antagelig august 1828

Bertel Thorvaldsen

Thomas Hope

Thorvaldsen fremsender 25 år efter kontraktens indgåelse Jason med det gyldne skind, A822. Af tak...

Antagelig august 1828

Bertel Thorvaldsen

Thomas Hope

Thorvaldsen fremsender 25 år efter kontraktens indgåelse Jason med det gyldne skind, A822. Af tak...

12.8.1828

Johan Gunder Adler

Bertel Thorvaldsen

Adler undrer sig over, at Thorvaldsen, trods avertering, endnu ikke har forlangt at få udbetalt d...

1829

Anna Maria Buti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

31.3.1829

Francesco Accorimboni

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

9.5.1829

Bertel Thorvaldsen

Johan Gunder Adler

Thorvaldsen varsler, at han nu må gøre brug af en del af de 9000 romerske scudi, som Christian (8...

Senest 9.5.1829

Bertel Thorvaldsen

Johan Gunder Adler

Tredje og sidste udkast til brev af 9.5.1829.

Senest 9.5.1829

Bertel Thorvaldsen

Johan Gunder Adler

Første og andet udkast til brev af 9.5.1829.

27.11.1829

Francesco Accorimboni

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

14.12.1829

NN

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

1.1.1830

Maria Rosa Coccia

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

3.11.1830

Johannes Riepenhausen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Januar 1832

Adolf Senff

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Januar til december 1833

Anna Maria Buti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

24.8.1833

Fortunato Magnani

Bertel Thorvaldsen

Magnani kvitterer for at have modtaget tre scudi på vegne af sin lillesøster Angela Magnani som u...

24.8.1833

Luigi Bienaimé

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

18.11.1833

Jonas Collin

Frederik 6.

Et udkast til et brev til Frederik 6. Collin har modtaget brev fra Thorvaldsen, hvori han beder o...

Januar til september 1834

Anna Maria Buti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

12.5.1834

Jonas Collin

Københavns Universitet, Slotsbygningskommissionen

Et udkast til breve til Københavns Universitet og Slotsbygningskommissionen, hvori Collin, på Tho...

8.7.1834

Jonas Collin

Københavns Universitet

Et brevudkast, hvori Collin bekræfter at ville tilvejebringe en formel regning for Thorvaldsens l...

28.11.1834

Conrad Hinrich Donner

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Januar til december 1835

Anna Maria Buti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Januar til december 1836

Anna Maria Buti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne regning er under udarbejdelse.

Januar til september 1837

Anna Maria Buti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne regning er under udarbejdelse.

9.10.1837

Marino Torlonia

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne kvittering er under udarbejdelse.

Januar 1838 til 5.8.1838

Anna Maria Buti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til denne regning er under udarbejdelse.

30.3.1838

Conrad Hinrich Donner

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

12.5.1838

Cesare Buti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Antagelig 15.5.1838

Bertel Thorvaldsen

Bertel Thorvaldsen

En overstreget huskeseddel.

30.6.1838

Ditlev Blunck

Bertel Thorvaldsen

Blunck låner og tilbagebetaler 100 romerske scudi af Thorvaldsen. 50 scudi lader til ikke at være...

16.7.1838

Catarina Benaglia

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

1839 [1837]

A.F. Elmquist

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

1840-41, 1842, 1844

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 6. del af i alt 60.

Ca. maj-juni 1842

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 41. del af i alt 60.

27.5.1842

Karl von Kolb

Bertel Thorvaldsen

Veksel fra Kolb til Thorvaldsen på fem scudi, der skal overdrages Johan Bravo.

31.5.1842

Karl von Kolb

Bertel Thorvaldsen

Oversigt over udbetalinger fra Kolb til Thorvaldsen.

23.8.1843

Christian 8.

Christian 8.

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Marts 1844

Christine Stampe

Omnes

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 56. del af i alt 60.

24.5.1844

Johan Bravo

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

26.1.1856

Redaktørerne ved Flyve-Posten

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.