No. 570 af 10318
Afsender Dato Modtager
Pietro Finelli [+]

Afsendersted

Rom

13.9.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kvittering fra marmorhuggeren Pietro Finelli for betaling af 25 paoli.

Se original

Stimatiss[im]o: Sig[no]r: Thorvaldson
Averete La bontà di pagare al latore della presente Sig[no]r: Luigi Grandi, Paoli venticinque a conto del denaro che resto ancora da aver da Voi, ed in fede dico di aver ricevuto Paoli ….................................. 25

Pietro Finelli

Roma di 13 Settembre 1806

Generel kommentar

Denne kvittering er den første af 17 næsten enslydende kvitteringer fra stenhuggeren Pietro Finelli.
Det vides ikke med sikkerhed, hvad Thorvaldsen har betalt for. Det er imidlertid sandsynligt, at der er tale om den resterende rate af betalingen af Finelli og Kellers arbejde med Jason med det gyldne skind, A822. De stod bl.a. for indkøb af marmor og tilhugning, jf. kontrakten fra før 28.8.1804.

Kvitteringerne er skrevet med en uges mellemrum i perioden 13.9.1806-3.1.1807. Betalingerne falder altid på en lørdag, dog med en indskudt betaling torsdag 30.10.1806 samt en forskydning fra lørdag 27.12.1806 til onsdag 24.12.1806 i forbindelse med juledagene. Der betales 30 paoli, dvs. 3 scudi (svarende til ca. 6 rigsdaler, se evt. referenceartiklen om datidens møntenheder) pr. gang, dog med to undtagelser (denne første og den indskudte betaling, der hver er på 25 paoli), således at der i alt betales 50 scudi.
Det fremgår af kvitteringen her, at der er tale om penge, “som jeg [dvs. Finelli] endnu mangler at få fra Dem”, og det samlede beløb stemmer overens med de 50 scudi, som Thorvaldsen formentlig endnu skyldte for Jason med det gyldne skind, A822, jf. kvitteringerne for modtagne beløb på kontrakten fra før 28.8.1804, der summer op til 600 scudi, mens selve kontrakten nævner 650 scudi. At der skulle være tale om betaling for arbejdet med Jason sandsynliggøres desuden af, at den sidste kvittering på kontrakten er dateret 26.6.1806, blot 3 måneder før denne kvittering (betalingen for Jason påbegyndes 1803 eller 1804). Desuden er kontraktens sidste kvitteringer for betalinger signeret alene af Finelli, og det virker derfor sandsynligt, at Keller har overdraget gældsinddrivelsen til Finelli. Alternativt kan der have været tale om betaling for marmor og/eller andet stenhuggerarbejde.
Hvorfor Thorvaldsen har betalt sin gæld i rater af 3 scudi vides ikke med sikkerhed. Der kan have været tale om økonomiske problemer, jf. Thorvaldsens brev til Schubart 8.8.1806. Heri skriver Thorvaldsen, at han ikke “kan hæve mere førend de [værkerne han arbejder på] bliver færdige og derfor maae bede Deres Eccellenza have den godhed at forstrække mig med noget saasom jeg er i stor forlegenhed.” En lignende, men knap så regelmæssig, udbetalingsform ses dog i udbetalingen af løn til Thorvaldsens assistent Camillo Landini, 18.10.1805-26.4.1806, hvor lønnen ligeledes afregnes fra uge til uge. Se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens assistenter.

Arkivplacering
gmIV, nr. 113a
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Jason og Hopes bestilling · Regninger til Thorvaldsen · Thorvaldsens økonomi
Personer
Luigi Grandi
Værker
Sidst opdateret 03.10.2018 Print