No. 569 af 10318
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl.
Poststempel: ROMA

6.9.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsr N: Abildgaard / Directeur de l’Acad: Royale des / beaux Arts – / Copenhague / fr: Trento

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Rom d: 6e Sep: 1806.

Høystærede kiære Hr Justisraad!
[...]
Jeg har i den senere Tiid malt Anacreon og Amor som egentlig Zoega forførte mig til at udføre
[...]
I disse Dage seer man her Canova ferdig i Marmor Keiser Napoleon, det er en Colossalsk Figur heimod 6 Al: høy; Udførelsen i alle enkelte Dele er zirlig, men eftersom ieg kan mærkke giør samme ingen Lykke i Almindelighed; Moske en slax Fordom [?] – eller at Compositionen kunde have været mere heldig. –
I næste Uge meener Thorvaldsen ganske at have færdige sine fire Figurer nemlig Baccus, Apollo, Venus og Ganimedes, til at afsende til Pedersburg – Det har længe heddet sig at han skulde giøre en Colossalsk Figur eller Grupper for Banqeneen Tolonia, og for Nordamerica en colossalsk figur /:Friheden:/ men han er endnu ganske uvis om hvad det skal blive til – Thorvaldsen beder Justitsraaden mange Gange hilset og takker for Brevet De haver været saa god love ham for sikret at Justitsraaden skriver ham til det første det er Dem mulig – han beder sig underrettet om til hvem ved hvad Lejlighed han skal afsende Badens Byste –
[...]
Kiære Fruen min ærbødigste Hilsen! Og henlever ieg stedse med dyb Ærbødighed høystærede Hr Justisraadens taknemligste og lydigste Elev -

CFHøyer

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º
Emneord
Bestilling af en frihedsgudinde til USA · Vorontsovas bestilling
Personer
Juliane Marie Abildgaard · Antonio Canova · Napoleon 1. · Bertel Thorvaldsen · Giovanni Raimondo Torlonia
Værker
Sidst opdateret 19.01.2015 Print