No. 568 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

5.9.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 5.9.1806.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Montenero

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen sender tegningen Caritas, C820, som fødselsdagsgave til Jacqueline Schubart.

Se original [Translation]

Da det ikke er hendet mig at være saa lykkelig, nærværende at kunde være deeltagende i Deres Frue Gemalindes Fødsels=fest, saa vær ikke desto mindre forsikret om at ieg hiertelig deeltagende ønsker stedse: det ieg ved denne Leilighed nærværende ønskede at sige.
Og som et Beviis paa at ieg med særdeles Fornøyelse erindrer mig d 10 Sep. beder ieg Deres Høyvelbaarenhed paa mine Vegne haver den Godhed at tilbyde Hendes Naade medfølgende Tegning; sigende hende alle de Lykønskninger, som Deres V.hd: veed mig af sand Høyagtelse og stedse Taknemlighed altiid at føle mig skyldig –

E:S: Omnævnte Tegning inpakket i en Blikfoteral med Deres Adresse er afsendt med samme Post

[på bagsiden med Thorvaldsens hånd:]
Da jeg ikke er saa lykkelig at

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 5.9.1806. Thorvaldsen har fået hjælp til udkastet af sin bofælle den danske maler C.F. Høyer.

Arkivplacering
m28, nr. 111
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist C.F. Høyer
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 142-143 (men fejldateret til 1809).
Emneord
Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Koncipister · Tegninger foræret til familien Schubart · Tegninger, kristen mytologi · Tegninger, malerisk gennemførte
Personer
Jacqueline Schubart
Værker
Sidst opdateret 28.07.2015 Print