The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 567 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

5.9.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 5.9.1806.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Montenero

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen sender tegningen Caritas, C820, som fødselsdagsgave til Jacqueline Schubart.

See Original [Translation]

Da det ikke er hendet mig at være saa lykkelig, nærværende at kunde være deeltagende i Deres Frue Gemalindes Fødsels=fest, saa vær ikke desto mindre forsikret om at ieg hiertelig deeltagende ønsker stedse: det ieg ved denne Leilighed nærværende ønskede at sige.
Og som et Beviis paa at ieg med særdeles Fornøyelse erindrer mig d 10 Sep. beder ieg Deres Høyvelbaarenhed paa mine Vegne haver den Godhed at tilbyde Hendes Naade medfølgende Tegning; sigende hende alle de Lykønskninger, som Deres V.hd: veed mig af sand Høyagtelse og stedse Taknemlighed altiid at føle mig skyldig –

E:S: Omnævnte Tegning inpakket i en Blikfoteral med Deres Adresse er afsendt med samme Post

[på bagsiden med Thorvaldsens hånd:]
Da jeg ikke er saa lykkelig at

General Comment

Dette er et udkast til det afsendte brev af 5.9.1806. Thorvaldsen har fået hjælp til udkastet af sin bofælle den danske maler C.F. Høyer.

Archival Reference
m28, nr. 111
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis C.F. Høyer
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 142-143 (men fejldateret til 1809).
Subjects
Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Amanuenses · Drawings presented to the Schubarts · Drawings, Christian Mythology · Drawings, Painterly Executed
Persons
Jacqueline Schubart
Works
Last updated 28.07.2015 Print