6.9.1806

Afsender

C.F. Høyer

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl.
Poststempel: ROMA

Modtager

Nicolai Abildgaard

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsr N: Abildgaard / Directeur de l’Acad: Royale des / beaux Arts – / Copenhague / fr: TrentoI

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Rom d: 6e Sep: 1806.

Høystærede kiære Hr Justisraad!
[...]
Jeg har i den senere Tiid malt Anacreon og Amor som egentlig Zoega forførte mig til at udføre
[...]
I disse Dage seer man her Canova ferdig i Marmor Keiser Napoleon, det er en Colossalsk Figur heimod 6 Al: høy; Udførelsen i alle enkelte Dele er zirlig, men eftersom ieg kan mærkke giør samme ingen Lykke i Almindelighed; Moske en slax Fordom [?] – eller at Compositionen kunde have været mere heldig. –
I næste Uge meener Thorvaldsen ganske at have færdige sine fire Figurer nemlig Baccus, Apollo, Venus og Ganimedes, til at afsende til Pedersburg – Det har længe heddet sig at han skulde giøre en Colossalsk Figur eller Grupper for Banqeneen Tolonia, og for Nordamerica en colossalsk figur /:Friheden:/ men han er endnu ganske uvis om hvad det skal blive til – Thorvaldsen beder Justitsraaden mange Gange hilset og takker for Brevet De haver været saa god love ham for sikret at Justitsraaden skriver ham til det første det er Dem mulig – han beder sig underrettet om til hvem ved hvad Lejlighed han skal afsende Badens Byste –
[...]
Kiære Fruen min ærbødigste Hilsen! Og henlever ieg stedse med dyb Ærbødighed høystærede Hr Justisraadens taknemligste og lydigste Elev -

CFHøyer

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º

Emneord

Personer

Værker

A863 Jacob Baden, 1806, inv.nr. A863
B226 Amor optaget hos Anakreon, 1806, inv.nr. B226

Kommentarer

  1. Dvs. Franco Trento, hvilket ville sige, at portoen var betalt indtil grænsebyen Trento beliggende i provinsen Trentino i det nuværende Norditalien syd for Brennerpasset.

Sidst opdateret 19.01.2015