Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 378 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.L. Lund [+]

Afsendersted

Rom

13.7.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Udskrift: à Monsieur / Monsieur Thorvaldsen: / sculpteur danois / recommandée aux / soins de Mr. Ullrich / consul de S. M. danoise / à Livourne]

Resumé

Lund sender hilsner og anmodninger fra Anna Maria Uhden og beretter, at han har udbetalt penge til Camillo Landini og en anden billedhugger på Thorvaldsens vegne. Han beder Thorvaldsen om at anbefale sig til Herman Schubart og fortæller, at han har fået et to-årigt stipendium, så han kan forblive i Rom.

Se original [Translation]

Rom d 13d Juli 1804.

Jeg benytter den gode Leilighed, at skrive Dem at par Ord, saasom jeg formoder De er i Livorno ; jeg haaber De befinder Dem vel. I dette Øieblik har jeg været hos S. Anna Maria, for at spørge hende, om hun havde noget at sige Dem, hun hilser Dem, og beder ikke at glemme den Comission hun har givet Dem, at kiøbe et Stykke rød Marocino til hende i Florenz: hun begriber ikke at De inte har skreven hende til, og længes meget efter et Brev fra Dem. Til Landini har jeg udbetalt de 8 Piaster, De har givet mig til ham, og til den Billedhugger, som boer i Zoegas Hus har jeg givet imod en Quittering, 12 Piaster, som han forlangde.
Jeg beder Dem, at recomandere mig til Hr. Baron v. Schubart. De vil sikkert have hørt, at jeg har faaet en Pension i to Aar. Om De har et Oieblik tilovers, vær saa god, og sig mig i et par Ord hvorledes De lever; jeg befinder mig vel, og haaber at høre det samme fra Dem. Skal vi ikke snart see Dem i Rom? Glem ikke

Deres L. Lund

Generel kommentar

Papiret har været revet over på midten og der er hul i papirets kant, hvor et sort laksegl har været anbragt.

Arkivplacering
m1 1804, nr. 14
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Georg Brandes: ‘Fra Thorvaldsens Ungdom’, in: Liv og Kunst, 1929, p. 113.

Emneord
Indkøb ved Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens kvinder · Thorvaldsens økonomi
Personer
Camillo Landini · Herman Schubart · Anna Maria Uhden · Georg Zoëga
Sidst opdateret 20.11.2017 Print