The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 378 of 10246
Sender Date Recipient
J.L. Lund [+]

Sender’s Location

Rom

13.7.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Livorno

Information on recipient

Udskrift: à Monsieur / Monsieur Thorvaldsen: / sculpteur danois / recommandée aux / soins de Mr. Ullrich / consul de S. M. danoise / à Livourne]

Abstract

Lund sends greetings and requests from Anna Maria Uhden. He informs Thorvaldsen that he has given money to Camillo Landini and to another sculpture on his behalf. He asks Thorvaldsen to recommend him to Herman Schubart and writes that he has received a grant for another two years in Rome.

See Original [Translation]

Rom d 13d Juli 1804.

Jeg benytter den gode Leilighed, at skrive Dem at par Ord, saasom jeg formoder De er i Livorno ; jeg haaber De befinder Dem vel. I dette Øieblik har jeg været hos S. Anna Maria, for at spørge hende, om hun havde noget at sige Dem, hun hilser Dem, og beder ikke at glemme den Comission hun har givet Dem, at kiøbe et Stykke rød Marocino til hende i Florenz: hun begriber ikke at De inte har skreven hende til, og længes meget efter et Brev fra Dem. Til Landini har jeg udbetalt de 8 Piaster, De har givet mig til ham, og til den Billedhugger, som boer i Zoegas Hus har jeg givet imod en Quittering, 12 Piaster, som han forlangde.
Jeg beder Dem, at recomandere mig til Hr. Baron v. Schubart. De vil sikkert have hørt, at jeg har faaet en Pension i to Aar. Om De har et Oieblik tilovers, vær saa god, og sig mig i et par Ord hvorledes De lever; jeg befinder mig vel, og haaber at høre det samme fra Dem. Skal vi ikke snart see Dem i Rom? Glem ikke

Deres L. Lund

General Comment

The paper has been torn in the middle, and there is a hole at the edge where there has been a black wax seal.

Archival Reference
m1 1804, nr. 14
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Georg Brandes: ‘Fra Thorvaldsens Ungdom’, in: Liv og Kunst, 1929, p. 113.

Subjects
Purchase by Thorvaldsen Requested · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Women · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Camillo Landini · Herman Schubart · Anna Maria Uhden · Georg Zoëga
Last updated 20.11.2017 Print