The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 377 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Montenero

Efter 9. og før 16.7.1804 [+]

Dating based on

Dateringen er baseret på oplysningen i brevet om, at Thorvaldsen befinder sig hos familien Schubart. Thorvaldsen kom antagelig til Montenero tidligst den 9. og senest den 16.7.1804, jf. brevudkast af efter 2.7.1804 fra Thorvaldsen til Schubart og J.L. Lunds brev til Thorvaldsen af 13.7.1804, der må være nået frem omkring 16.7.1804. Se dog også regning af antagelig ultimo juni 1804 og dateringsbegrundelsen for denne, da usikkerhederne omkring Thorvaldsens opholdsteder sommeren 1804 tydeligt udtrykkes her.

J.L. Lund [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen is happy that J.L. Lund has had his grant prolonged so that he can stay in Rome for another two years. He writes that he has stayed longer than planned in Florence, and that he is now at Schubart’s. Afterwards he will go to Carrara. He asks Lund to keep an eye on his studio and hopes to hear from him.

See Original [Translation]
Gode Ven! Monte Nero d

Jeg har Med med stor Glæde har ieg erfaret her af Her Baron Shubart at De har faaet Deres Ønske opfyldt at kunde blive ennu to Aar lang i Rom som fornøeer mig Ret inderlig.
Jeg er ikke kommen længere end til Floren som ieg fandt saa mange smukke Ting her at jeg afslo Grev Molkte[s] Gode tilbud at Reyse vider med ham nu er j[eg] hos Baron Shubart og gaar om nogen tid herfra til Carara og beder Dem at see let efter mine Ting i min Fraværelse.
Kunde De finde Tiid til at skrive mig et par Or til saa vi[l]de [De] dermed Ret gl[æ]de Der[es] Ven

Thor

[Omvendt på siden i fht. ovenstående tekst:]
65 piastre

[På papirets bagside:]
Gode Ven!
Vil De bevise mig den tieneste at besørge dette Brev til Madam
jeg er ikke kommen lengere en til Florenz som har Glædet m[i]g saa meget at ieg avsloe at Reise viderre med Grev Moltke. nu er ieg paa Monte Nero hos Hr Baron Shubart hvor ieg med fornøelse har erfaret at De kan blive endnu [?] i Rom

General Comment

The draft at the bottom is probably the first since the draft at the top is far more fluent and also completed.
The drafts are two of a total of 5 draft letters to Lund during this journey, see draft of June-the beginning of July 1804, after 16.7. and not later than 6.8.1804, and 6.8.1804. The number of letters clearly shows how many times Thorvaldsen could try to get a letter ready to be sent off before he succeeded. See the related article about Thorvaldsen’s Spoken and Written Language regarding this.

The drafts are written on the back of a printed advertisement for visitors to Florence (text in Italian and French with summaries in German and English), which says that Pio Lombardi and Vincenzio Petrarchi offer board and lodging at la Locanda dell’Aquila Nera. The same boarding house is mentioned in a letter from Johan Jacob Ekman dated 24.2.1801. Maybe this boarding house was the place to stay in Florence, and Thorvaldsen may have stayed there during the last part of his visit to the city that summer? See bill of probably the end of June 1804.

Archival Reference
m28, nr. 112
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 227.
Subjects
Montenero · Accounts of Journeys
Persons
Adam Gottlob Detlef Moltke · Herman Schubart · Anna Maria Uhden · Maria Zoëga
Last updated 20.05.2015 Print