No. 383 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Montenero

6.8.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af konceptet, men er baseret på indholdet (der omtaler Thorvaldsens opholdssted), på andre daterede breve af denne dato, (se eksempelvis brev af 6.8.1804 til Nicolai Abildgaard og til Anna Maria Uhden af 6.8.1804, der peger på en samlet forsendelse af breve af denne dato) samt på Lunds svarbrev af 11.8.1804 (der vidner om, at Thorvaldsens brev er ankommet til Rom i hvert fald to dage før denne dato, da han i brevet skriver, at han i to dage på Thorvaldsens opfordring har forsøgt at træffe Camillo Landini). Hvis brevet fra Thorvaldsen blev afsendt 6.8.1804 virker det sandsynligt, at det har nået Lund i Rom den 9.8.1804, hvorefter han efter to dages forgæves søgen efter Landini skriver svarbrevet af 11.8.1804. Yderligere skriver Anna Maria Uhden i brev af 10.8.1804, at hun har modtaget et brev fra Thorvaldsen af “Sigre Luigi”, hvilket sandsynligvis vil sige Lund, se brevets kommentar herom for yderligere argumentation herfor. Thorvaldsen har således sendt sine romerske breve samlet (i hvert fald brevene til Lund, Landini og Uhden).

J.L. Lund [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Thorvaldsen thanks Lund for having assisted him in a financial matter but asks him not to give anyone any more money on his behalf. He asks Lund to look after his studio while he is gone and to inform him about the progress of some works: the bust of Adam Gottlob Detlef Moltke, A212, and a copy of an antique bust of Homer. Thorvaldsen has modelled the busts of Herman, A718 and Jacqueline Schubart, A719, and will be going to the marble quarries of Carrara. He expects to be back in Rome by the beginning of October.

See Original [Translation]

Med meget fornøelse har jeg imodtaget Deres Brev da jeg deraf seer De befinder Dem frisk og vel og at De tillige bliver endnu to Aar i Rom som glæder mig ret inderlig. Tak skal De have for den udlagte summa, De maa lade det blive derved for det første. Sigr Landini haaber ieg vil svare mig paa mit medfølgende Brev, ieg ønskede De vilde være af den Godhed og see lidt efter hvor vit han er med Grev Moltkes Buste, om Hr Kauffmann har begyndt paa Homers Buste, og saa meget som muligt see efter om der ikke er kommen noget tilskadte i mit Værstedt – mit ophold her er ret behagelig, jeg har modellert i Byste vor gode Baron Schubart, og han[s] Kones Buste har ieg begyndt paa i Dag. Derefter giør jeg en liden Rejse med Hr Schubart til Carar saa ieg troer ikke at komme til Rom føren først i den anden m[aane]d. Naar De har lit Tid tilovers giør mig den tieneste og skriv mig et par Ord til. De vil derved glæde mig usigelig lev nu vel og hils alle gode Venner fra

Din T

[Herunder tilføjet som tilsyneladende ubetydelige penneprøver:]
Som ikke kan kan
m[nu?] tal[til?] som

[Vendt 180o i fht. ovenstående, delvist med blyant, delvist med blæk og delvist oveni hinanden, dele heraf ulæseligt:]

[Med blæk, øverst:]
Vil De være saa god og
Tak skal De have for de[n] udlagte Summa, lad det nu bliv[e] derved[ ]for det første

[Delvist herunder med blyant:]
Tak skal De have for den udlagte summa, jeg beder at lade det blive derved, Landini untagen
Landini er den enste enest som jeg ønskede at vide erfare om han kan arbejde nok endnu for en maanet

[Herunder med blæk over blyant:]
Tak skal De have for den udlagte Summa, og jeg beder Dem at lade det blive for det første derved. [Herover tilføjet:] ikke at give mere
Vil De bevise mig den tieneste og see imellem lidt efter met verk[sted]
har Tid tel overs

[herefter følger nedenfor med blyant, som fortsættelse af ovenstående med blæk:]
Landini er avanseret med Grev Moltke Buste og Kauffmann med Homeros og om han har meget andet og Arbejde [xxxxx = igang??] ikke [xxxx] kan haa[be?] at være i Rom føren først i vilkommende Maaned da og

General Comment

The paper has been torn across and later restored.
On the recto there is a draft letter to Anna Maria Uhden of 6.8.1804.

The draft to Lund, together with the other letters between the two colleagues this summer, documents that Lund was looking after Thorvaldsen’s business during his long absence. The many short draft sentences, which lead to the formulation of the final draft, clearly show Thorvaldsen’s difficulties in expressing himself quickly and fluently in writing, for more about this see the related article about Thorvaldsen’s Spoken and Written Language and the subject heading Thorvaldsen’s Unwillingness to Write.

Archival Reference
m28, nr. 125
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Delvist trykt hos Thiele I, p. 241-242.
Subjects
On Letters and Writing · Copying Antiquity · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Bills for Thorvaldsen · Letter of Thanks from Thorvaldsen · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
Peter Kauffmann · Camillo Landini · Adam Gottlob Detlef Moltke · Herman Schubart · Jacqueline Schubart
Works
Last updated 08.06.2015 Print