No. 385 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Montenero

6.8.1804 [+]

Dating based on

Brevudkast til brev af 6.8.1804.

Anna Maria Uhden [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen apologizes for not having written before since he has been busy travelling. He has arrived at Montenero in good health and hopes that Anna Maria Uhden is well, too.

See Original [Translation]

Vi prego scusarmi, se prima di questo tempo non hò adempito ad un mio preciso dovere, il motivo di, è l’essere statto trattenuto dalle dai continui viaggi, ora che sono fermo in questa villa di Monte Nero non manco darvi Le mie nuove, che grazie al Cielo sono ottime, mi lusingo sapere che il simile sarà di voi p[er] mia somma Consolazzione, se voi degnarete consolarmi con Le Ca[rissi]me vostre nuove, accertatevi di tutta la mia gratitudine, mentre con il più sincero attaccamento di vero Cuore mi protesto il vostro.

General Comment

Dette udkast til brev af 6.8.1804, er nedskrevet på et kladdeark, der på sin modsatte side rummer adskillige brevudkast fra Thorvaldsens hånd, se brevudkast af 6.8.1804 til J.L. Lund.
Thorvaldsen havde under sit ophold på Montenero i sommeren 1804 flere gange forsøgt at skrive til Anna Maria Uhden, jf. brevudkast af antagelig medio juli 1804, men nærværende skrivelse er den første, som resulterede i et brev. I dette brevudkast er stavefejl og grammatiske fejl da også blevet færre, og formuleringen synes mere sikker og flydende end i de forrige forsøg.
Thorvaldsens undskyldninger blev dog ikke taget for gode varer. I sit svarbrev af 10.8.1804 bebrejdede Uhden Thorvaldsen den pludselige afrejse fra Rom og tog hans lange tavshed som bevis for, at han ikke længere bekymrede sig om hende.

Archival Reference
m28, nr. 124
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 241.
Other references

  • Louis Bobé: Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938. Oversættelse af det færdigskrevne brev delvis gengivet p. 55.
Subjects
Montenero · Thorvaldsen's Women · Thorvaldsen's Unwillingness to Write · Thorvaldsen's Illness 1803-04
Last updated 27.09.2018 Print