Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 385 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Montenero

6.8.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkast til brev af 6.8.1804.

Anna Maria Uhden [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen beklager, at han ikke har skrevet før, men undskylder sig med den sidste tids travle rejseaktivitet. Han er nu på Montenero, er ved godt helbred og håber, at det samme gælder Anna Maria Uhden.

Se original [Translation]

Vi prego scusarmi, se prima di questo tempo non hò adempito ad un mio preciso dovere, il motivo di, è l’essere statto trattenuto dalle dai continui viaggi, ora che sono fermo in questa villa di Monte Nero non manco darvi Le mie nuove, che grazie al Cielo sono ottime, mi lusingo sapere che il simile sarà di voi p[er] mia somma Consolazzione, se voi degnarete consolarmi con Le Ca[rissi]me vostre nuove, accertatevi di tutta la mia gratitudine, mentre con il più sincero attaccamento di vero Cuore mi protesto il vostro.

Generel kommentar

Dette udkast til brev af 6.8.1804, er nedskrevet på et kladdeark, der på sin modsatte side rummer adskillige brevudkast fra Thorvaldsens hånd, se brevudkast af 6.8.1804 til J.L. Lund.
Thorvaldsen havde under sit ophold på Montenero i sommeren 1804 flere gange forsøgt at skrive til Anna Maria Uhden, jf. brevudkast af antagelig medio juli 1804, men nærværende skrivelse er den første, som resulterede i et brev. I dette brevudkast er stavefejl og grammatiske fejl da også blevet færre, og formuleringen synes mere sikker og flydende end i de forrige forsøg.
Thorvaldsens undskyldninger blev dog ikke taget for gode varer. I sit svarbrev af 10.8.1804 bebrejdede Uhden Thorvaldsen den pludselige afrejse fra Rom og tog hans lange tavshed som bevis for, at han ikke længere bekymrede sig om hende.

Arkivplacering
m28, nr. 124
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 241.
Andre referencer

  • Louis Bobé: Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938. Oversættelse af det færdigskrevne brev delvis gengivet p. 55.
Emneord
Montenero · Thorvaldsens kvinder · Thorvaldsens ringe skrivelyst · Thorvaldsens sygdom 1803-04
Sidst opdateret 27.09.2018 Print