6.8.1804

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Montenero

Modtager

Anna Maria Uhden

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Brevudkast til brev af 6.8.1804.

Resumé

Thorvaldsen beklager, at han ikke har skrevet før, men undskylder sig med den sidste tids travle rejseaktivitet. Han er nu på Montenero, er ved godt helbred og håber, at det samme gælder Anna Maria Uhden.

Dokument

Vi prego scusarmi, se prima di questo tempo non hò adempito ad un mio preciso dovere, il motivo di, è l’essere statto trattenuto dalle dai continui viaggiI, ora che sono fermo in questa villa di Monte NeroII non manco darvi Le mie nuove, che grazie al Cielo sono ottimeIII, mi lusingo sapere che il simile sarà di voi p[er] mia somma Consolazzione, se voi degnarete consolarmi con Le Ca[rissi]me vostre nuoveIV, accertatevi di tutta la mia gratitudine, mentre con il più sincero attaccamento di vero Cuore mi protesto il vostro.

Oversættelse af dokument

De må undskylde, at jeg først nu har kunnet opfylde min pligt, men grunden er, at jeg er blevet forhindret af uafbrudt rejsen, men nu, da jeg gør ophold her i denne villa på Montenero, vil jeg ikke undlade at fortælle, at det, gud ske lov, går mig vel[.] jeg glæder mig til at få at vide at det samme gælder Dem og det vil være mig til trøst, hvis De vil gøre Dem den ulejlighed at opmuntre mig med kærkommen nyt om Dem selv, vær forvisset om al min taknemmelighed idet jeg med den oprigtigste hengivenhed af mit ganske hjerte erklærer mig Deres

Generel kommentar

Dette udkast til brev af 6.8.1804, er nedskrevet på et kladdeark, der på sin modsatte side rummer adskillige brevudkast fra Thorvaldsens hånd, se brevudkast af 6.8.1804 til J.L. Lund.
Thorvaldsen havde under sit ophold på Montenero i sommeren 1804 flere gange forsøgt at skrive til Anna Maria Uhden, jf. brevudkast af antagelig medio juli 1804, men nærværende skrivelse er den første, som resulterede i et brev. I dette brevudkast er stavefejl og grammatiske fejl da også blevet færre, og formuleringen synes mere sikker og flydende end i de forrige forsøg.
Thorvaldsens undskyldninger blev dog ikke taget for gode varer. I sit svarbrev af 10.8.1804 bebrejdede Uhden Thorvaldsen den pludselige afrejse fra Rom og tog hans lange tavshed som bevis for, at han ikke længere bekymrede sig om hende.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 124

Thiele

Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 241.

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. Thorvaldsens forår og sommer 1804 var præget af adskillige rejser. I april 1804 fulgte han familien Moltke til Napoli, se Thorvaldsen-kronologien. Her mødte han Herman Schubart samt dennes familie og fik antagelig her en invitation til et rekreationsophold på deres landsted på Montenero. Efter et kort ophold i Rom rejste Thorvaldsen derfor videre til Firenze i slutningen af maj. Efter et længere ophold i Firenze nåede Thorvaldsen Montenero kort før midten af juli 1804.

  2. Familien Schubarts sommerbolig lidt uden for Livorno, se referenceartikel om Montenero.

  3. Hermed udtrykker Thorvaldsen sin taknemmelighed over at være kommet sig af sin langvarige sygdom. Thorvaldsen var rejst til Montenero på rekreationsophold, og den friske havluft gavnede billedhuggerens helbred, se brev af 6.8.1804 til Kunstakademiet. Se desuden referenceartiklen Thorvaldsens sygdom 1803-04.

  4. Uhden var ikke sen til at svare: 10.8.1804 skrev hun sit svarbrev.

Sidst opdateret 27.09.2018