No. 386 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet med Thorvaldsens laksegl med buste og billedhuggerredskaberne, som ses gengivet forneden.

6.8.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Anna Maria Uhden [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift (fragmentarisk): A [x] / Signora [x]

Resumé

Thorvaldsen skriver til Anna Maria Uhden. Brevet er beskadiget, men det fulde indhold fremgår antagelig af Thorvaldsens udkast nedskrevet 6.8.1804.

Se original

Montenero 6 d’ Agusto 1804

Carisima Amica

Vi prego scusarmi, se prima di questo tempo non hò adempito a un mio preciso dovere, il motivo è, che sonno stato trattenuto dai continui viaggi, ma ora che sonno fermo in questa villa del menestro di Dannimarca non manco de darvi le mie nuove, che grazie al Cielo sono ottime, mi lusingo di sapere che il
[papiret afrevet]

Generel kommentar

Brevet er revet over, men brevets manglende indhold fremgår antagelig af Thorvaldsens udkast af 6.8.1804, se derfor kommentarerne til dette. Flere af Thorvaldsens breve til Anna Maria Uhden har på denne måde været udsat for indgreb; muligvis er det eftertiden, der har fundet indholdet utugtigt og derfor har censureret det, se evt. referenceartiklen herom.
På verso, til venstre for lakseglet, ses penneprøver, antagelig betydningsløse: “anene anene”.

Arkivplacering
m35 V, nr. 46
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 241.
Andre referencer

  • Louis Bobé: Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938. Oversættelse delvis gengivet p. 55.
Emneord
Censur · Montenero · Thorvaldsens kvinder · Thorvaldsens ringe skrivelyst · Thorvaldsens sygdom 1803-04
Personer
Herman Schubart
Sidst opdateret 27.09.2018 Print