No. 386 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Brevet har været forseglet med Thorvaldsens laksegl med buste og billedhuggerredskaberne, som ses gengivet forneden.

6.8.1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Anna Maria Uhden [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift (fragmentarisk): A [x] / Signora [x]

Abstract

Thorvaldsen writes to Anna Maria Uhden. The letter has been damaged, but its content seems clear from the draft of 6.8.1804.

See Original

Montenero 6 d’ Agusto 1804

Carisima Amica

Vi prego scusarmi, se prima di questo tempo non hò adempito a un mio preciso dovere, il motivo è, che sonno stato trattenuto dai continui viaggi, ma ora che sonno fermo in questa villa del menestro di Dannimarca non manco de darvi le mie nuove, che grazie al Cielo sono ottime, mi lusingo di sapere che il
[papiret afrevet]

General Comment

Brevet er revet over, men brevets manglende indhold fremgår antagelig af Thorvaldsens udkast af 6.8.1804, se derfor kommentarerne til dette. Flere af Thorvaldsens breve til Anna Maria Uhden har på denne måde været udsat for indgreb; muligvis er det eftertiden, der har fundet indholdet utugtigt og derfor har censureret det, se evt. referenceartiklen herom.
På verso, til venstre for lakseglet, ses penneprøver, antagelig betydningsløse: “anene anene”.

Archival Reference
m35 V, nr. 46
Document Type
Document, autograph
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 241.
Other references

  • Louis Bobé: Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938. Oversættelse delvis gengivet p. 55.
Subjects
Censorship · Montenero · Thorvaldsen's Women · Thorvaldsen's Unwillingness to Write · Thorvaldsen's Illness 1803-04
Persons
Herman Schubart
Last updated 27.09.2018 Print