Back to K

Peter Kauffmann

Peter Kauffmann kom til Rom i 1797. Han indgik hurtigt i kredsen omkring Asmus Jacob Carstens. Her mødte han Thorvaldsen, hvilket dokumenteres af en kort besked, antagelig fra marts 1797, fra Kauffmann til Thorvaldsen.
Han blev assistent hos Thorvaldsen senest 1805, men muligvis før, da han allerede 1804 bl.a. huggede busten af Homer i marmor for Thorvaldsen, se brevudkast af 6.8.1804 fra Thorvaldsen til Lund, Lunds svar til Thorvaldsen af 11.8.1804, samt Thiele I, p. 242. Busten må dog ikke forveksles med Thorvaldsens egenhændige kopi efter en antik buste af Homer, A751, fra 1799.
Peter Kauffmanns søn og senere elev Ludwig Kauffmann arbejdede fra 1822 også i Thorvaldsens værksted.
Han var fætter til malerinden Angelika Kauffmann, som han i begyndelsen af sit ophold i Rom boede hos, og som introducerede ham til billedhuggeren Canova, hos hvem han også virkede som elev.

References

  • Brevudkast af 6.8.1804 fra Thorvaldsen til J.L. Lund.
  • Brev af 11.8.1804 fra J.L. Lund til Thorvaldsen.
  • Càlin Alexandru Mihai: Johann Peter Kauffmann und die Spätklassizistische Skulptur am Weimarer Hof, Cluj-Napoca, 2004, p. 21-26.
  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998, p. 198-199.
  • Thiele I, p. 222 og p. 242.
  • Thiele III, p. 123.

Last updated 07.01.2013

Peter Kauffmann

Johann Peter Kauffmann 1764-1829 German Billedhugger
To Thorvaldsen2 Doc.

Mentioned in9 Doc.