The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 375 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Firenze

Efter 2.7. og antagelig før 9.7.1804 [+]

Dating based on

Udkastet er et svar på Herman Schubarts brev til Thorvaldsen af 2.7.1804 og skal derfor dateres umiddelbart herefter. Udkastet må desuden være skrevet før den 9.7.1804, eftersom Thorvaldsen med stor sandsynlighed rejste mod Montenero på, eller kort efter, denne dato (jf. brevindholdet nedenfor), og antagelig nåede frem inden 16.7.1804, hvor brevet fra Lund af 13.7.1804 må antages at være nået frem; for dette se evt. kommentar i brevtekst nedenfor til “først i tilkommende Uge”.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Montenero

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen thanks Schubart for his letter and tells him that he hopes to see him at Montenero the following week.

See Original [Translation]

Floren[ts]

Med stor Glæde har jeg modtaget Deres Exelence[s] Brev af II d Da ieg deraf ser at De Exelense og Deres naadige Frue Kone Befender seg friske og Vel som altid vel forneøe mig at hiøre Jeg befe[n]der mig ogsaa Ret Vel og med at det [xxx] er overmaade Vel her saa har jeg dog l[ovet o]ft[ere] at komme til Der[es] Exelense og haaber at vel see D[em] først i tilkommende Uge.

[dertil kommer følgende indskud:]
med [xx] ieg heller g[x]r i ded ned

Brev og [xxx x]s [xx] saa fiern [xxxxx] saa har ieg dog inderlig l[xxx] efter at kom

General Comment

The draft is an answer to Schubart’s letter of 2.7.1804, in which he urgently invites Thorvaldsen to visit Montenero. Thiele I, p. 224 and 234, writes that Thorvaldsen, at this time, had already been at Montenero and visited Florence twice, but it is not known what Thiele bases this statement on. No sources in the Archives support this whereas the above draft letter, the above-mentioned letter from Schubart, and Thorvaldsen’s draft on the same sheet, probably to J.L. Lund, of June-the beginning of july 1804, indicate that Thorvaldsen, when he wrote this draft, had not yet visited Montenero. However, see bill of probably the end of June 1804 and the argument for dating this, where the uncertainties of Thorvaldsen’s whereabouts in the summer of 1804 are clearly expressed.

Archival Reference
C529v
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Montenero
Persons
Jacqueline Schubart
Last updated 19.05.2015 Print