No. 375 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Firenze

Efter 2.7. og antagelig før 9.7.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Udkastet er et svar på Herman Schubarts brev til Thorvaldsen af 2.7.1804 og skal derfor dateres umiddelbart herefter. Udkastet må desuden være skrevet før den 9.7.1804, eftersom Thorvaldsen med stor sandsynlighed rejste mod Montenero på, eller kort efter, denne dato (jf. brevindholdet nedenfor), og antagelig nåede frem inden 16.7.1804, hvor brevet fra Lund af 13.7.1804 må antages at være nået frem; for dette se evt. kommentar i brevtekst nedenfor til “først i tilkommende Uge”.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Montenero

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen takker for brev og regner med at rejse til familien Schubart på Montenero i den efterfølgende uge.

Se original [Translation]

Floren[ts]

Med stor Glæde har jeg modtaget Deres Exelence[s] Brev af II d Da ieg deraf ser at De Exelense og Deres naadige Frue Kone Befender seg friske og Vel som altid vel forneøe mig at hiøre Jeg befe[n]der mig ogsaa Ret Vel og med at det [xxx] er overmaade Vel her saa har jeg dog l[ovet o]ft[ere] at komme til Der[es] Exelense og haaber at vel see D[em] først i tilkommende Uge.

[dertil kommer følgende indskud:]
med [xx] ieg heller g[x]r i ded ned

Brev og [xxx x]s [xx] saa fiern [xxxxx] saa har ieg dog inderlig l[xxx] efter at kom

Generel kommentar

Udkastet var svar på Schubarts brev af 2.7.1804, der rykkede Thorvaldsen for at besøge Montenero. Thiele I, p. 224 og 234, skriver, at Thorvaldsen på dette tidspunkt allerede havde været på Montenero og tog til Firenze i to omgange. Det vides ikke, på hvilket grundlag Thiele bygger denne fremstilling. Ingen kilder i Arkivet underbygger noget sådant, hvorimod ovenstående brevudkast, det førnævnte brev fra Schubart og Thorvaldsens brevudkast på samme ark, antagelig til J.L. Lund, af juni-primo juli 1804, tyder på, at han, da dette udkast blev skrevet, endnu ikke havde været på Montenero. Se dog regning af antagelig ultimo juni 1804 og dateringsbegrundelsen for denne, da usikkerhederne omkring Thorvaldsens opholdsteder sommeren 1804 tydeligt udtrykkes her.

Arkivplacering
C529v
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Montenero
Personer
Jacqueline Schubart
Sidst opdateret 19.05.2015 Print